xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens rådgivende videnskabelige udvalg for miljø og sundhed

Udvalgets overordnede formål er at yde forskningsbaseret faglig rådgivning med fokus på forebyggelse af sygdomme relateret til miljøfaktorer.

Opdateret 01 MAJ 2023

Kommissorium

Se Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

Medlemmer og deres suppleanter

Habilitetserklæringer

Navn  Titel 
Ulla Vogel Professor, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (formand)
Karin Sørig Hougaard Seniorforsker.adjungeret professor, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (suppleant)
Helle Ravn Andersen Lektor, ph.d., IST - Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Syddansk Universitet - Odense
Tina Kold Jensen Professor, ph.d. Forskningsenheden for Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST, Syddansk Universitet - Odense (suppleant)
Anna-Maria Andersson
Centerleder, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, Rigshospitalet
Elvira Brauner
Seniorforsker ph.d., Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet (suppleant)
Jacob Bønløkke
Overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital
Ole Carstensen Ledende overlæge, Arbejdsmedicin . Universitetsklinik, Regionshospitalet Herning (suppleant)
Johannes Utoft Christensen
Civilingeniør, Bolig- og Planstyrelsen
Annette Kjær Ersbøll
Professor, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Janne Tolstrup
Forskningsleder, dr.med., ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (suppleant)
Steen Ethelberg
Professor, afsnitsleder,ph.d., Statens Serum Institut
Lars Gunnarsen Professor, ph.d., BUILD,Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
Helle Vibeke Andersen
Seniorforsker, BUILD,Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet (suppleant)
Anne Hempel-Jørgensen
Overlæge,ph.d., Styrelsen for Patientsikkerhed,Tilsyn og Rådgivning Vest
Rene S. Hendriksen Professor, ph.d. DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Anne Marie Vinggaard Professor, ph.d., DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Christina Joensson
Chefkonsulent, Styrelsen for Patientsikkerhed,Tilsyn og Rådgivning Øst (suppleant)
Steen Solvang Jensen
Steen Solvang Jensen, Sektion for Atmosfærisk Miljø, Emissioner og og Luftkvalitetsmodellering, Aarhus Universitet
Katrin Vorkamp
Professor, ph.d., Institut for Miljøvidenskab og Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (suppleant)
Jeanne Duus Johansen
Professor, dr. med., Videncenter for Allergi Herlev og Gentofte Hospital
Claus Zachariae
Ledende overlæge, dr. med., Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital (suppleant)
Kim Wendelboe Funktionsleder, Kemikalier, Miljøstyrelsen
Maja Kirkegaard
Cand. scient., ph.d., Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen
Charlotte Legind
Cand. scient., ph.d., Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen (suppleant)
Lisbeth E. Knudsen
Professor, ph.d., Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Peter Møller
Professor, dr. med., Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (suppleant)
Sonja Mikkelsen
Chefkonsulent, Arbejdstilsynet
Flemming Ingerslev Specialkonsulent, Arbejdstilsynet (suppleant)
Kajsa Ugelvig Petersen
Læge, ph.d., Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital
Harald Meyer
Overlæge, ph.d., Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital (suppleant)
Mette Sørensen
Professor, ph.d., Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse (suppleant)
Ulla Hvidtfeldt Seniorforsker, ph.d.  Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse (suppleant)
Anette Pagh Rosenthal
Afdelingslæge, Sundhedsstyrelsen
Mette Øhlenschlæger
Institutchef, Strålebeskyttelse (SIS), Sundhedsstyrelsen (suppleant)
Lea Stine Tobiassen Toksikolog, Kemikalier, Miljøstyrelsen
Gunnar Toft
Seniorforsker, ph.d., Steno Diabetes Center Aarhus
Eva Bonefeld-Jørgensen
Professor, centerleder, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (suppleant)