xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitets­forhold

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold sætter de faglige rammer for sundhedsfaglig udredning og behandling af personer der ønsker sundhedsfaglig hjælp i forbindelse med uoverensstemmelse mellem kønsidentitet og fødselstildelt køn.

Opdateret 12 JAN 2023

Hensigten med vejledningen er at sikre høj kvalitet og lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Det kan fx være rådgivning og støttende samtaler ved afklaring af kønsidentitet, og behandling, der hindrer udvikling af kønskarakteristika (stophormoner) eller ændrer disse (kønsmodificerende behandling med hormoner eller kirurgi).

Psykosocial støtte er desuden en naturlig del af den samlede sundhedsfaglige indsats. Vejledningen dækker både behandlingen af børn og unge under 18 år og behandlingen af voksne personer på 18 år eller derover.

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Revision af vejledning

I 2023 igangsætter Sundhedsstyrelsen en revision af den eksisterende vejledning.

Revisionen skal sikre, at vejledningen er retvisende i forhold til målgruppen, den eksisterende behandling samt at den adresserer de spørgsmål, der kan forekomme i forbindelse med sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

 

I arbejdet vil Sundhedsstyrelsen inddrage  bruger- og interesseorganisationer samt fagfolk.