xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden: Ulykker, selvskade og selvmord

Den tredje rapport om sygdomsbyrden beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for henholdsvis ulykker, selvskade og selvmord i Danmark.

Opdateret 18 NOV 2019

Rapporten omfatter opgørelser for byrdemål relateret til skadestyperne trafikulykker, faldulykker samt selvmord, selvmordsforsøg og selvskade. Begrebet ’skadestype’ omfatter således her udvalgte, afgrænsede situationer eller begivenhedstyper, som øger risikoen for kort- og langvarige skader, funktionsnedsættelse eller død.

Rapporten præsenterer beregninger af forekomst, dødsfald, tabte leveår, tab i middellevetid, indlæggelser, ambulante besøg, skadestue, alment praktiserende læge, langvarigt sygefravær, førtidspension, sundhedsøkonomi, produktionstab, sparede fremtidige omkostninger og forbrug. Konsekvenserne er opgjort i forhold til køn og uddannelse.