xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Formålet med Kræftplan II

Formålet med Kræftplan II er - med udgangspunkt i en gennemgang af væsentlige problemstillinger og status på kræftområdet - at opstille anbefalinger for forbedringer inden for de indsatsområder, planen omfatter.

Opdateret 24 APR 2019

De overordnede mål med indsatsen på kræftområdet er at

  • nedbringe antallet af nye kræfttilfælde
  • foretage tidlig opsporing af kræft og forstadier til kræft
  • sikre, at personer med symptomer på kræft får stillet den rigtige diagnose hurtigt
  • tilbyde kræftpatienter helbredende behandling
  • tilbyde kræftpatienter, der ikke kan helbredes for deres sygdom, livsforlængende behandling, hvis det er meningsfuldt for patienten
  • tilbyde kræftpatienter rehabilitering med udgangspunkt i individuelle behov tilbyde en palliativ (lindrende) indsats til kræftpatienter, der ikke kan tilbydes helbredende eller livsforlængende behandling
  • tilbyde kræftpatienter et veltilrettelagt samlet forløb på højt internationalt kvalitetsniveau uden unødige ventetider
  • inddrage patientens egen vurdering og indsats i sygdomsforløbet som en vigtig ressource og sikre, at sundhedspersonalets samarbejde med patienten baseres på respekt for patientens integritet.