xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om selvmord og selvmordsforsøg

Opdateret 16 JAN 2023

Antallet af selvmord i Danmark faldt markant fra 1980 og frem til årtusindeskiftet, hvorefter udviklingen stort set er stagneret. Siden 2007 har antallet af selvmord i Danmark været næsten uændret på ca. 600 personer om året. Til sammenligning døde der i 2017-2019 i gennemsnit 180 personer i trafikken om året. Der er flest selvmord blandt mænd, og selvmordsraten er højest blandt ældre mænd.

Det præcise antal selvmordsforsøg kendes ikke. Det skyldes, at der er flere, som ikke er i kontakt med sundhedsvæsenet efter selvmordsforsøg, at selvmordsforsøg ikke registreres i almen praksis og at der sker en underregistrering i landspatientregisteret. I Landspatientregisteret registreres omkring 3.000 selvmordsforsøg årligt, men udenlandske opgørelser indikerer, at det reelle tal kan være 6-7 gange højere. Der er flest selvmordsforsøg blandt kvinder, og selvmordsforsøgsraten er højest blandt yngre kvinder.

Der er mange og forskellige årsager til, at nogle mennesker tager deres eget liv. Nogle af risikogrupperne er mennesker med psykisk sygdom, mennesker med svær fysisk sygdom og mennesker som har været udsat for traumer og stressfyldte hændelser, for eksempel tab af partner.

Mennesker med de sværeste psykiske lidelser lever op til 15-20 år kortere end befolkningen som helhed. Den øgede dødelighed skyldes en kombination af flere faktorer, men selvmord er en af de væsentligste. Forekomsten af selvmord blandt mennesker som har været indlagt med psykiske lidelser er ca. 20 gange højere end baggrundsbefolkningens.