xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indsatser til selvmords­forebyggelse

Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Opdateret 20 JUN 2023

Med midler fra satspuljen 2017-2020 nedsatte Sundhedsstyrelsen Nationalt Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Partnerskabet er med midler fra SSA-Reserven 2021-2024 blevet forlænget frem til 2024. Partnerskabets overordnede mål er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg, bl.a. ved at samle relevante aktører og yde rådgivning på henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Det Nationale Partnerskab står også bag hjemmesiden selvmordsforebyggelse.dk, der samler og deler information og viden på tværs af regionerne om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg: 

selvmordsforebyggelse.dk

Nye initiativer skal styrke selvmords­forebyggelsen

Som led i SSA-Reserveaftalen på sundhedsområdet 2022-2025 er der afsat midler til fire projekter, der har til formål at styrke den selvmordsforebyggende indsats.

Nye initiativer skal styrke selvmordsforebyggelsen

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord

Med midler fra satspuljen 2017-2020 bevilgede Sundhedsstyrelsen midler til Region Hovedstaden til et projekt, som afprøver opfølgning til borgere efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling.

Formålet med puljen er at afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser.

Baggrunden er viden om, at korte indlæggelser giver højere risiko for selvmord efter udskrivelse, og denne risiko er generelt størst lige umiddelbart efter udskrivelsen.

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord

 

Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre

August 2018 - december 2020

Formålet med puljen var at give regionerne mulighed for at styrke forebyggelsen af selvmord og selvmordsforsøg i de regionale centre for selvmordsforebyggelse.

Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre