xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvalg for psykiatri

Sundhedsstyrelsen nedsatte i 2014 udvalg for psykiatri, der har til formål at rådgive Sundhedsstyrelsen omkring den samlede sundhedsfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser. Således medvirker udvalget til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten på psykiatriområdet.

Opdateret 21 DEC 2022

I Udvalg for psykiatri sidder repræsentanter for faglige selskaber, kommuner, regioner, bruger- og pårørendeorganisationer og andre relevante aktører på området. Udvalget mødes to gange årligt.

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende den samlede sundhedsfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser. Formålet er at medvirke til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten på området.

Opgaver

  • Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder effekten af nationale, regionale og kommunale initiativer og planer
  • Løbende vurdere udviklingen på psykiatriområdet og hvor relevant fremkomme med anbefalinger og forslag til initiativer
  • Bidrage til at understøtte nationale tiltag på området såsom handlingsplaner mv.
  • Bidrage til at sikre faglig udvikling og vidensdeling

Kommissorium

Se kommissorium for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri

Medlemmer af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri

Organisation
Sundhedsstyrelsen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Socialstyrelsen
Social-, Bolig og Ældreministeriet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
KL
Kommunal repræsentant, Ringsted Kommune
Odsherred Kommune, udpeget af KL
Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Psykiatrisk Selskab
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Dansk Sygepleje Selskab
Dansk Psykolog Forening
Landsforeningen SIND
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)
Bedre Psykiatri
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen
Social-, Bolig og Ældreministeriet, Kontoret for Udsatte Børn
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, RH Psykiatri

Habilitetserklæringer for medlemmer