xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Igangværende NKR og NKA

Sundhedssstyrelsen udarbejder Nationale kliniske retningslinjer (NKR) og Nationale kliniske anbefalinger (NKA).

National klinisk anbefaling (NKA) for igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler. Anbefalingerne vil tage udgangspunkt i tidspunktet for igangsættelse af fødsler.

Se kommissorium

Anbefalingen er sendt i høring i december 2021.

Se høringsudkast

Referater fra arbejdsgruppemøderne:

1. arbejdsgruppemøde

2. arbejdsgruppemøde

3. arbejdsgruppemøde

4. arbejdsgruppemøde

5. arbejdsgruppemøde

6. arbejdsgruppemøde

7. arbejdsgruppemøde

8. arbejdsgruppemøde

 

National klinisk anbefaling (NKA) for beroligende medicin

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for behandling med beroligende medicin.

Anbefalingerne forventes udgivet medio 2022

Se kommissorium

Fokuseret spørgsmål

Focused question (english version)

 

National klinisk anbefaling (NKA) for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge.

Anbefalingerne forventes udgivet oktober 2022.

Se kommissorium

Fokuseret spørgsmål

Focused question (english version)

 

National klinisk anbefaling (NKA) for udredning af personer med symptomer fra lungerne

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for udredning af personer med symptomer fra lungerne.

Anbefalingerne forventes udgivet oktober 2022.

 

NKA om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 - i høring

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19.

Arbejdet er sat i gang, og de første nationale kliniske anbefalinger om brug af systematisk glukokortikoid til patienter med mild/moderat og alvorlig/kritisk covid-19 er sendt i høring frem til tirsdag den 19. april 2022. Anbefalingerne vil løbende blive sendt i høring i takt med udarbejdelsen og vil blive publiceret løbende gennem 2022. De første anbefalinger forventes at blive publiceret i maj-juni 2022.

Se kommissorium

Fokuserede spørgsmål

Se medlemsliste for arbejdsgruppen og referencegruppen

De første nationale kliniske anbefalinger om brug af systematisk glukokortikoid til patienter med mild/moderat og alvorlig/kritisk covid-19 er sendt i høring den 23. marts 2022.

Høringsportalen

 
Opdateret 22 APR 2022