xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Organdonation

I Danmark kan organer bruges til transplantation, hvis den afdøde selv eller pårørende har givet tilladelse til det. Sundhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed for organdonation og varetager den centrale oplysningsindsats på området.

Sammen med sundhedspersoner og organisationer på området arbejder Sundhedsstyrelsen for at sikre en fortsat positiv holdning til organdonation og transplantation hos befolkningen. Vi arbejder også for, at der i sundhedsvæsenet fortsat er opmærksomhed på muligheden for organdonation og transplantation.

Centralt for oplysningsindsatsen er den røde donorfolder, som Sundhedsstyrelsen reviderer og udsender. Herudover laver Sundhedsstyrelsen kampagner, holdningsundersøgelser og andre initiativer for at oplyse befolkningen om organdonation.

Som ansvarlig myndighed på området følger Sundhedsstyrelsen udviklingen på området og rådgiver Sundheds-og Ældreministeriet om organdonation.

Donation efter cirkulatorisk død

Med en bred politisk aftale blev der i 2019 enighed om at styrke transplantationsområdet yderligere ved at give mulighed for transplantation af organer fra afdøde, hvor døden er konstateret på baggrund af uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed. Dette kaldes 'Donation efter cirkulatorisk død' (DCD).

Siden 1990, hvor hjernedødskriteriet blev indført, har det i praksis alene været dette, der lå til grund for organdonation, idet det har været vurderingen, at donation efter hjernedød gav mulighed for de bedst egnede organer.

Nye internationale erfaringer og medicoteknisk udvikling viser imidlertid, at supplerende anvendelse af organer fra DCD-donorer indebærer en række fordele både i forhold til at imødekomme ønsker om organdonation og i forhold til at frembringe flere egnede organer til patienter på ventelister. DCD skal tilrettelægges som en alternativ mulighed, når betingelserne for donation efter hjernedød ikke er tilstede.

Opdateret 22 MAR 2021