xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har til opgave at følge udviklingen på kræft- og hjerteområdet samt tage initiativ til at løse organisatoriske og kapacitetsmæssige udfordringer i sundhedsvæsenet.

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har til opgave at sikre implementering, monitorering og understøttelse af fagligt veltilrettelagte patientforløb, uden unødig ventetid, på kræft- og hjerteområdet.

Task Force har fokus på patienters samlede forløb fra mistanke om kræft- eller hjertesygdom til udredning og behandling (helbredende og livsforlængende) samt opfølgning, rehabilitering, palliation og senfølger.

Task Force drøfter pakkeforløbsbeskrivelser på kræftområdet, opfølgningsplaner samt monitorering af kræft- og hjerteområdet.

Endvidere drøfter Task Force ventetider til udredning og behandling på kræft- og hjerteområdet, med fokus på at imødekomme organisatoriske og kapacitetsmæssige udfordringer. Task Force kan ved behov nedsætte arbejdsgrupper, som kan udarbejde beslutningsoplæg for specifikke områder med udfordringer.

Baggrund

I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter. I forlængelse af aftalen blev Task Force for Kræftområdet nedsat. I 2008 blev Task Force for Kræftområdet udvidet til også at dække dele af hjerteområdet og skiftede navn til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Medlemmer og kommissorium

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet består af repræsentanter fra Danske Regioner, de fem regioner, KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen (forperson).

Se den aktuelle liste over medlemmer

Habilitetserklæringer

Kommissorium

 

Opdateret 29 MAR 2023