xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Psykiske lidelser

På psykiatriområdet har Sundhedsstyrelsen til opgave at rådgive relevante myndigheder, kommuner og regioner om psykiske lidelser.

Ansvaret for indsatsen for mennesker med psykiske sygdomme er delt mellem regioner og kommuner. Det er Sundhedsstyrelsens opgave at udarbejde den overordnede sundhedsfaglige ramme for organiseringen af psykiatriområdet – herunder at udarbejde anbefalinger og vejledninger til myndigheder, regioner og kommuner, administrere puljer inden for psykiatriområdet og give faglig sparring. Derudover varetager Sundhedsstyrelsen specialeplanlægningen inden for både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, samt udgiver eksempelvis kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og anbefalinger på psykiatriområdet.

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen har i de senere år haft fokus på psykiatri, og Sundhedsstyrelsen arbejder løbende for at understøtte en behandling af høj kvalitet for mennesker med psykiske lidelser og sikre et fortsat stærkt fokus på området. Derudover arbejder vi for at mindske stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser.

Læs mere om psykiske lidelser:

Viden om psykisk sygdom - Psykiatrifonden

World Health Organization: Mental disorders

Opdateret 28 OKT 2021