xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tilsyn og lovgivning på strålebeskyttelsesområdet

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse fører tilsyn med strålekilder, anlæg og brug af disse med henblik på at kontrollere, at virksomheder, der bruger strålekilder, overholder strålebeskyttelseslovgivningen og de vilkår, hvorunder de har tilladelse til brug af strålekilder.

Overholdelsen af strålebeskyttelseslovgivningen er med til at forebygge ulykker. Ulykker eller hændelser, der resulterer i uacceptabelt høje strålingsdoser eller alvorlig forurening, er ofte forbundet med en manglende overholdelse af de lovmæssige krav. Tilsyn har derfor det vigtige mål at bekræfte sikkerheden for alle typer af virksomheder, der bruger strålekilder og anlæg.

Myndighedens tilsyn indskrænker ikke virksomhedens hovedansvar for sikkerheden og kan ikke erstatte den kontrol, som virksomheden selv skal foretage.

Tilsyn kan ske proaktivt eller som reaktion på tilgængelige indikatorer for afvigelse fra ”normen”, f.eks.: virksomhedernes dosisindberetninger, kvartalsvise indberetningslister for indkøb af kilder, samt hændelser eller uheld på den enkelte virksomhed eller i branchen – nationalt som internationalt. Tilsyn kan både være administrative og udgående.

Strålebeskyttelsesloven og bekendtgørelser

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 23 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesloven)

Act on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Executive Order on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer

Executive Order on Use of Radioactive Substances (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer

Executive Order on Use of Radiation Generators (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 672 af 1. juli 2019 om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Executive Order on Transboundary Shipments of Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer

Executive Order on Transport of Radioactive Material (Engelsk oversættelse)

EU-forordninger

Rådets forordning (EURATOM) nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer mellem medlemsstaterne

Anden lovgivning

Arbejdstilsynets regler om lægeundersøgelser indeholder blandt andet krav om rutinemæssig helbredsundersøgelse af stråleudsatte personer, der er kategoriseret som ”stråleudsatte arbejdstagere i kategori A” i §39 i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Læs mere:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2018 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling

Executive Order on Medical Examinations Pertaining to Potential Occupational Exposure to Ionising Radiation (Engelsk oversættelse)

I tillæg hertil er der områder, hvor anden lovgivning også har betydning for brugen af strålekilder m.m.

Medicinsk udstyr

Uddannelse af sundhedspersoner

Opdateret 03 JAN 2023