xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gebyrtakster på strålebeskyttelsesområdet

Sundhedsstyrelsen opkræver et årligt gebyr for tilsyn, rådgivning og bistand på strålebeskyttelsesområdet i henhold til lov om ioniserende stråling og strålingsbeskyttelse.

Gebyrerne opkræves hos virksomheder, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning om brug af strålekilder, jf. bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019 om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

De årlige gebyrer reguleres én gang årligt per 1. januar på basis af Finansministeriets generelle indeks for pris- og lønudviklingen per 1. oktober det foregående år, og gebyrerne offentliggøres herefter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Sundhedsstyrelsen skal på denne baggrund meddele, at taksterne nævnt i ovennævnte bekendtgørelse er reguleret med en opregningsprocent på 1,7. Taksterne finder anvendelse ved opkrævning af årsgebyrerne for 2022.

Takstkode  Gebyr i kr. pr. år 2021 Gebyr i kr. pr. år 2022
634 645
2 1.061 1.079
3 1.410 1.434
4 1.761 1.791
5 3.522 3.582
6 4.932 5.016
7 7.035 7.155
8 22.515 22.898
9 63.057 64.129
10 90.082 91.613

Opdateret 23 MAJ 2022