Engelsk

Strålingsgeneratorer

Sundhedsstyrelsen administrerer strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser i forbindelse med brug af strålingsgeneratorer.

Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hver oversigt herunder indeholder et link til Retsinformation for den enkelte retsforskrift. I en række tilfælde er der også mulighed for at se og udskrive forskriften i pdf, som gengiver tegninger og anden grafik korrekt.

Love

Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Ændringer til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 2018 om brug af strålingsgeneratorer

Historiske love og bekendtgørelser (ej gældende)

Bekendtgørelse af lov nr. 1170 af 29. november 2011 om brugen af røntgenstråler m.v.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer - pdf

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 708 af 29. september 1998 om brugen af røntgenanlæg m.v. med ændringer til og med bekendtgørelse nr. 200 af 3. marts 2010

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling - pdf

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 307 af 24. maj 1984 om industrielle røntgenanlæg m.v. - pdf

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 571 af 7. december 1981 om røntgenanalyseanlæg

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 58 af 20. februar 1978 røntgenapparater m.v. til undervisningsbrug på skoler, seminarier og kurser

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 765 af 6. oktober 1999 om røntgenterapiapparater til patientbehandling - pdf

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg med ændring i bekendtgørelse nr. 1092 af 3. september 2007 - pdf (663) - pdf (1092)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1999 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kV med ændring i bekendtgørelse nr. 1091 af 3. september 2007 - pdf (209) - pdf (1091)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 48 af 25. januar 1999 om elektronacceleratorer til patientbehandling med energier fra 1 MeV til og med 50 MeV med ændring i bekendtgørelse nr. 753 af 25. juni 2007 - pdf (48) - pdf (753)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændring i bekendtgørelse nr. 1090 af 3. september 2007 - pdf (975) - pdf (1090)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 494 af 12. september 1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug med ændring i bekendtgørelse nr. 1089 af 3. september 2007 - pdf (494) - pdf (1089)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land med ændringer i bekendtgørelse nr. 824 af 31. oktober 1997 - pdf

Opdateret 03 MAJ 2019