Engelsk

Gratis temadage 2019

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus.

Temadagene er målrettet medarbejdere i ældreplejen og formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration samt perspektiver og redskaber til at arbejde med det givne faglige fokus. Temadagenes program er altid sammensat af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor deltagerne aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra egen hverdag. 

Alle temadage i Videnscenter for værdig ældrepleje er gratis at deltage i. 

Du kan læse mere om og tilmelde dig de aktuelle temadage herunder. 

Temdage 2019

Det gode måltid, 10., 15. og 16. maj

Tilmelding

Temadagen afholdes i henholdsvis Korsør d. 10 maj, Viborg d. 15 maj og Esbjerg d. 16. maj, fra kl. 9-15.

Tilmelding foregår på vaerdighed.nemtilmeld.dk

Om temadagen

Læs mere om temadagens indhold, målgruppe og undervisere

Program 

Dagens program 

En værdig død, 27. og 28. maj

Tilmelding

Temadagen afholdes i henholdsvis Roskilde d. 27 maj og Aarhus d. 28. maj, fra kl. 9-15.

Om temadagen

Alle har ret til en værdig sidste tid, men hvad forstår vi ved en værdig død? På temadagen kan du få ny viden og inspiration om, hvordan du kan støtte den ældre og dennes pårørende i den sidste tid. Du vil møde og blive inspireret af forskere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer om, hvordan vi bedst kan videreudvikle en værdig pleje af døende og løfte kvaliteten i dette arbejde. Oplægsholderne introducerer dig til den nyeste viden på området.

På temadagen arbejder vi med

 • At turde tale om døden rettidigt
 • Livet er først er slut, når man er død. Hvordan støtter vi i den sidste tid?
 • Faglig viden om den sidste tid og dødsprocessen

Det får du ud af temadagen

Du går hjem fra temadagen med nye perspektiver på:

 • Hvad kendetegner ’en værdig død’?
 • Hvordan højner vi kvaliteten og værdigheden i omsorgen for døende?
 • Inspiration og input til, hvad du sammen med dine kollegaer konkret kan fokusere på, for at understøtte jeres arbejde med værdig død.

Temadagen ruster dig til at formulere spørgsmål til din egen praksis om værdig død, og du opnår viden og bedre kompetencer til at arbejde med værdighed i plejen af døende.

Fagligt indhold

Du vil på temadagen opleve et godt samspil mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag.

Temadagen er for dig, der

Temadagen er for medarbejdere i ældreplejen. Du er fx SOSU-assistent, SOSU-hjælper, sygeplejerske, terapeut, eller diætist. 

Samarbejde med pårørende, 14. maj

Tilmelding

Temadagen afholdes i henholdsvis Hillerød og Holstebro d. 14. maj, kl. 9-15.

Om temadagen

Vil du have ny viden om og inspiration til aspekter, der knytter sig til et godt og værdigt pårørendesamarbejde? På denne temadag får du indsigt i, og redksbaer til, at arbejde med den enkelte ældre, og deres pårørendes, ønsker og behov for et værdigt ældreliv. På dette kursus får du mulighed for at styrke din faglighed i forhold til at muliggøre den ældres selvbestemmelse og dermed understøtte oplevelsen af tryghed, meningsfuldhed og livskvalitet i et værdigt møde med den ældre og dennes pårørende. 

Det får du ud af dagen

Kurset medvirker til at skabe innovative medarbejdere, der gennem kommunikation, samarbejde og refleksioner i egen praksis, skaber handlekraftige løsninger i hverdagen. 

 • Du får mere viden om forskellige perspektiver på værdighed og kommunikation med den ældres pårørende. 
 • Du får kompetencer til at kunne iværksætte små, men handlekraftige forandringer i hverdagen med udgangspunkt i de familiære relationer. 

Tilrettelæggelsen af temadagen gennem aktionslæring og peer leaning åbner op for muligheden for at koble din nye viden til din egen praksis, som du i tæt sparring med undervisere og andre deltagere får inspiration til at udvikle.

Fagligt indhold

Formålet med temadagen er, at deltagerne opnår øget viden, og bedre kompetencer, til at arbejde med værdighed i ældreplejen i relation til pårørende. Der arbejdes med følgende emner i løbet af temadagen:

 • Perspektiver og udvalgte metoder i relation til samarbejdet med pårørende. 
 • Pårørende som medspiller
 • Pårørendes oplevelse af hjemlighed 
 • Forståelse for pårørende som familie, nære venner og bekendte med hver deres behov. 
 • Hvordan pårørende kan understøtte en værdig ældrepleje, og hvordan værdig ældrepleje understøtte de pårørende. 

Temadagen er for dig, der

Temadagen er for medarbejdere i ældreplejen med borgerkontakt. Du er fx SOSU-assistent, SOSU-hjælper, sygeplejerske, terapeut eller diætist.

Opdateret 01 APR 2019