Engelsk

Materiale fra temadage og konferencer

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes der årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus. I 2018 og i starten af 2019 afholdte Videnscentret temadage om ældres livskvalitet samt en temadage om ensomhed blandt ældre.

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes der årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus. I 2018 og i starten af 2019 afholdte Videnscentret temadage om ældres livskvalitet samt en temadage om ensomhed blandt ældre.

Materialer

Temadag om ensomhed blandt ældre

Viden og værktøjer til at arbejde med ensomhed og social isolation

Temadagen satte fokus på ensomhed som fænomen med blik for erfaringer og udfordringer med at afhjælpe og forebygge, at ældre mennesker føler sig uønsket alene. Der blev taget afsæt i konkrete og praksisnære eksempler og metoder både fra hjemmeplejen og plejecentre.

Temadagen blev afholdt den 13. december 2018, den 15. januar i Odense & den 29. januar 2019 i Herning.

Dagens underviser var Louise Scheel Thomasen, der er uddannet antropolog og har en baggrund som konsulent på ældreområdet. Yderligere har der på temadagene været oplæg fra kommunale projektledere samt plejecenterledere om arbejdet i praksis med ensomhed blandt ældre i hjemmeplejen og på plejecentre.

Se og download slides og referencer fra Louise Scheel Thomassons gennemgående oplæg.

Se og download øvrige slides fra temadagen i København

Se og download øvrige slides fra temadagen i Odense og Herning

Temadag om ældres livskvalitet

Perspektiver og værktøjer til et meningsfuldt hverdagsliv

På temadagen var der fokus på måder at arbejde med borgerens livskvalitet og selvbestemmelse med blik for borgerens ønsker og oplevelser i hverdagen.Udgangspunktet var konkrete og praksisnære metoder og redskaber, der tog afsæt i deltagernes egen hverdag og praksis.

Temadagen blev afholdt den 2. november 2018 i Middelfart, den 6. november 2018 i Roskilde, den 9. november i Aalborg & den 10. januar 2019 i Aarhus.

Dagens underviser var Thea Wind er uddannet ergoterapeut og cand.pæd-psyk og har mange års erfaring som udviklings- og proceskonsulent inden for det kommunale ældreområde.

Se og download slides her.

Film og materiale fra konference 2018

 

Du finder dagens slideshows her

Hovedoplæg om et praksisperspektiv på værdighed ved Mette Søndergaard

Seminar 2Om det sociale livs betydning for livskvalitet i hverdagen ved Konsulenthuset ANVIA

Seminar 3 om den værdige død i projekt "Min sidste tid" fra Svendborg kommune ved Mejse Holstein

Seminar 4 om Pårørende i den værdige ældrepleje ved Steen Kabel

Seminar 5 om Videnscenter for værdig ældrepleje

Herunder et par videoer med uddrag fra dagens hovedoplæg med hhv. Lotte Blicher Mørk (cand. theol og præst på Rigshospitalet) og Mette Søndergaard (ergoterapeut og selvstændig underviser) og billeder fra dagen.

Oplæg med Lotte Blicher Mørk

 

Oplæg med Mette Søndergaard

Opdateret 22 NOV 2018