xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Analyse og fortolkning af data

Når dataindsamlingen er afsluttet, kan I hente forskellige rapporter i BørnUngeLiv-systemet med jeres egne dataresultater; herunder en nøgletalsrapport målrettet Fælles om ungelivet. I skal nu analysere jer frem til jeres kommunes styrker og udfordringer. I analyse- og fortolkningsarbejdet skal I forholde jer til rusmiddelbruget blandt kommunens unge, niveauet af beskyttende faktorer, og hvor der er behov eller potentialer for indsatser. Det er et omfattende arbejde at udforske jeres resultater, hvor I blandt andet skal forholde jer til, hvornår et resultat er godt, og hvornår omfanget af beskyttende faktorer er tilstrækkeligt.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Afsæt god tid til at analysere og fortolke resultater på fælles dataanalysemøder

  Sæt god tid af til at drøfte og fortolke jeres resultater i programgruppen samt med andre relevante forvaltninger og i samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser, herunder skolebestyrelser eller skoleledelsen. BørnUngeLivs nøgletalsrapporter præsenterer ikke en fortolkning af resultaterne, men er blot en opgørelse af data. I skal selv afklare, om et resultat er bekymrende eller tilfredsstillende i forhold til unges rusmiddelbrug og niveauet af beskyttende faktorer.
 • Husk på, at data har sine begrænsninger

  Husk på, at data giver et udsnit af fakta om unge i jeres kommune. Der kan være andre forklarende forhold, som ikke afdækkes af spørgeskemaundersøgelsen.
 • Overvej nøje, hvordan I sammenligner resultaterne

  Tag stilling til, om I vil bruge sammenligningstal, og hvilke sammenligningstal I vil bruge. I nøgletalsrapporterne kan I vælge at få præsenteret sammenligningstal til jeres analyse. Det kan fx være, at I vil sammenligne data fra de enkelte skoler med gennemsnit på tværs af alle skoler i kommunen eller med landstal og/eller sammenligne med data fra tidligere år.

  Vælger I at sammenligne jer med landsniveau samme år, kan det bruges til at tydeliggøre en lokal problematik hos jer. I kan trække landstal til brug for eventuel sammenligning, når alle kommuner har afsluttet deres dataindsamling d. 31. januar.

  Vælger I at sammenligne jer med data for hele kommunen samme år, kan det bruges til at tydeliggøre en udfordring eller styrke på den pågældende skole.

  Vælger I skolen eller ungdomsuddannelsens data fra sidste år, kan det bruges til at tydeliggøre udviklingen for den enkelte skole eller ungdomsuddannelse.

  Hvis I vælger at sammenligne, skal I være meget opmærksomme på, hvad der sammenlignes med, og hvad disse data repræsenterer.


Fælles om ungelivets rapportskabeloner og præsentationsskabeloner

Fælles om ungelivet har udviklet særlige rapportskabeloner i samarbejde med BørnUngeLiv, hvor resultaterne fra spørgsmålene præsenteres på en måde, der letter analysearbejdet. I nøgletalsrapporterne er svarene grupperet i temaer med beskyttende faktorer, venner, fritidsliv, trivsel og rusmiddelbrug. Der er tillige udviklet en skitse til præsentationsskabelon (PowerPoint) med enkelte udvalgte kryds mellem landsdata om beskyttende faktorer og rusmiddelbrug, som I kan tage udgangspunkt i, når hovedresultater skal præsenteres.