xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale

Spædbarnets ernæring er af afgørende betydning for dets vækst og trivsel og for barnets sundhed på længere sigt.

KATALOGER/FAKTAARK 09 JUN 2022

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne om forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn. De reviderede anbefalinger erstatter anbefalingerne i kapitel 1.7.1 Fødevareallergi i denne udgivelse. Læs de nye anbefalinger her.

Denne håndbog henvender sig til sundhedsplejersker og personale i almen praksis, der har en central opgave i at rådgive forældre til spædbørn og småbørn om kost i barnets første to leveår.

Bogen kan anvendes direkte i rådgivningen af forældrene og kan desuden anvendes som reference for alle, der udarbejder oplysningsmateriale om spæd- og småbarnsernæring.

Bogen kan købes i trykt form i webshoppen hos Komiteen for Sundhedsoplysning, 3. udgave

Ændringer i forhold til forrige udgave

På side 73-76 er indsat ny tekst om vegetarisk og vegansk kost til spædbørn og småbørn.

På side 89 er skemaet vedr. kosttilskud til spædbørn revideret.