xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Fysisk aktivitet kan styrke livskvaliteten for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har opdateret træningsguiden for mennesker med demens, som kan hjælpe både mennesker med demens og svækkede ældre i at være fysisk aktive. På webinaret præsenteres den nye træningsguide og du også vil møde eksempler fra praksis, som vil dele deres gode erfaringer.

Fysisk aktivitet er godt for alle mennesker, og fysisk aktivitet, der får pulsen op, er endnu bedre – også for mennesker med demens. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten, og har stor betydning for bevarelsen af et godt helbred og for opretholdelsen af funktionsevnen.

Guiden giver inspiration til fysisk aktivitet i fem hverdagsmiljøer: eget hjem, naturen, foreningen, på pleje- eller aktivitetscenter og i træningscentret. Den indeholder 27 øvelser og lege med fokus på fysisk intensitet, kondition, styrketræning, balance, koordination samt kognitive udfordringer. Derudover er der fokus på leg og socialt samvær. De fleste af øvelserne kan justeres både i forhold til antallet af deltagere og sværhedsgrad.

Målet er, at du som deltager på webinaret bliver inspireret til at bruge Sundhedsstyrelsen opdaterede træningsguide til at tilrettelægge og gennemføre træning for en bred målgruppe af sårbare ældre, herunder med demens.

Webinaret består af en vekslen mellem videns- og erfaringsbaserede oplæg, film og debat.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle der ønsker at understøtte sårbare ældre, primært mennesker med demens, i at vedligeholde/blive fysisk aktive i hverdagen. Det kan både være medarbejdere på ældreområdet, fx medarbejdere på plejecentre, træningsmedarbejdere, og tovholdere af diverse aktiviteter til målgruppen, fx dagtilbud, motionstilbud, aktivitetscentre. Derudover civilsamfundsorganisationer og frivillige, der møder målgrupperne i deres forskellige aktiviteter.

Tilmelding

Tilmeld dig webinaret her

Webinar

Deltagere vil have mulighed for at stille spørgsmål via en chatfunktion. Deltagelse er gratis.

Webinaret afholdes 6. oktober 2022, kl. 12.30 – 15.00.