xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fem faktorer

De fem faktorer er en metode til at blive klogere på, hvilke faktorer der påvirker et menneskes adfærd.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022

Når du systematisk skal reflektere over, hvad der kan ligge til grund for borgerens adfærd, kan du bruge metoden Fem faktorer (også kendt som Demensligningen). Alle menneskers adfærd er påvirket af vores livshistorie (biografi), personlighed, helbred, vores kognitive funktioner og de omgivelser, vi er i. En vigtig pointe er, at plejepersonalets handlinger og adfærd er med til at præge omgivelserne (det socialpsykologiske miljø) og har dermed betydning for borgerens adfærd. Måske kan ændringer i din og dine kollegers adfærd styrke borgerens trivsel?

De fem faktorer er:

  • Biografi
  • Personlighed
  • Helbred
  • Kognitive funktioner
  • Socialpsykologi

De fem faktorer svarer til Demensligningen og er dermed en af de grundlæggende modeller i personcenteret omsorg.

Sådan kan du bruge metoden:

Print refleksionskortet, og tag det med til en beboerkonference eller en anden form for møde, hvor I drøfter en borgers trivsel. Gennemgå de fem faktorer enkeltvis med udgangspunkt i borgeren for at drøfte og forstå hans eller hendes adfærd eller mistrivsel. Er der mon noget i enten personlighed, biografi, neurologi, helbred eller socialpsykologi, som kan forklare borgerens adfærd, og som kan give os en forståelse for, hvordan vi med fordel kan møde ham eller hende? Metoden kan evt. bruges sammen med Isbjerget, Domænemodellen og Blomsten 

Kig i Demenshåndbogen om personcenteret omsorg(s. 28-33) for at læse mere udførligt om Fem faktorer/Demensligningen og læse cases, hvor metoden bliver brugt.

 

Ønsker du en trykt version?

Vi kan desværre ikke tilbyde trykte eksemplarer af refleksionskortene, men vi sender gerne trykfilerne, så du selv kan få dem trykt ved et trykkeri. Skriv til vaerdighed@sst.dk for at få trykfilerne tilsendt.