xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Redskaber til hjemlighed

”Mit hjem-listen” og ”Diamanten” er to redskaber udviklet til hjemmeplejen, som skal styrke borgerens oplevelse af hjemlighed, selvbestemmelse og værdighed.

VIDEN OG INSPIRATION 03 JAN 2023

Hjemlighed er en følelse eller stemning, som er knyttet til ens hjem. Hjemlighed handler altså ikke kun om mursten eller indretning, men om identitet, relationer, aktiviteter og stemninger. Når man får behov for pleje og hjælp i sit hjem, bliver ens hjem også en arbejdsplads. For at bevare oplevelsen af hjemlighed er det vigtigt, at borgeren oplever, at hans eller hendes ønsker og vaner i hjemmet er kendt, og at der er et godt samarbejde med de medarbejdere, der kommer i hjemmet. Det er også afgørende, at borgeren bevarer oplevelsen af at være vært i sit eget hjem.

Vi har udviklet to redskaber, der sætter fokus på netop disse spørgsmål, og som kan bruges i en samtale med borgeren om, hvad der skal til, for at han eller hun føler sig hjemme og føler sig set, hørt og respekteret.

De to redskaber, der skal styrke hjemligheden, hedder henholdsvis ”Mit hjem-listen” og ”Diamanten”:

  • ”Mit hjem-listen” inviterer til dialog med borgeren, når I som medarbejdere kommer ind i hans/hendes hjem. Det kan fx være, at borgeren ønsker, at I hilser, når I kommer ind, eller sætter pris på snak. I sammensætter listen sammen med borgeren.
  • ”Diamanten” er en foldbar papirskabelon, som borger og medarbejder sammen placerer de steder i hjemmet, som har særlig betydning for borgeren. De er synlige påmindelser til medarbejderne om steder, ting, aktiviteter i hjemmet, som er vigtige for borgeren.

Sådan kan du bruge redskaberne

Du finder en grundig introduktion til, hvordan du bruger redskaberne, i medarbejderguiden. ”Mit hjem”-listen og ”Diamanten” printer du separat.

Hent guiden til medarbejderne

Download ”Mit hjem-listen” Download ”Diamanten”

Hent refleksionskortet