xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Værdighedshjulet

Værdighedshjulet er et samtaleredskab, som understøtter fokus i det daglige arbejde på borgerens værdighed og trivsel gennem samtale og løbende læring.

VIDEN OG INSPIRATION 03 JAN 2023

Hvordan får I talt med den enkelte borger om deres oplevelse af værdighed, hvad der er vigtigt, og hvilke ønsker og behov han eller hun har? Værdighedshjulet er et redskab til netop at have disse samtaler med borgere, der enten modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem. Gennem samtaler mellem borgere og medarbejdere bidrager Værdighedshjulet til borgernes følelse af at blive set og hørt. Samtidig er samtalerne med til øge medarbejdernes arbejdsglæde og motivation.

Sådan kan du bruge metoden

Der afsættes ca. 30 minutter til selve samtalen, og det er vigtigt, at der skabes ro omkring samtalen, så medarbejderen kan være nærværende uden forstyrrelser. Fortæl evt. borgeren på forhånd, at I gerne vil have denne samtale. Husk at printe Værdighedshjulet og dets tilhørende hjælpespørgsmål ud, og tag dem med til samtalen sammen med en kuglepen, så du kan tage noter.

Hent Værdighedshjulet i A4

Hent Værdighedshjulet i A3

Ønsker du en trykt version? 

Vi kan desværre ikke tilbyde trykte eksemplarer af refleksionskortene, men vi sender gerne trykfilerne, så du selv kan få dem trykt ved et trykkeri. Skriv til vaerdighed@sst.dk for at få trykfilerne tilsendt.