xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Ensomhed

Case: Kor på plejecenter i Hvidovre skaber livsglæde mellem børn og ældre

På Krogstenshave Plejecenter i Hvidovre Kommune går otte beboere og seks børn fra den lokale børnehave til kor sammen hver onsdag. Koret giver beboerne et meningsfuldt fællesskab, oplevelser i hverdagen og bekæmper ensomhed.

Opdateret 20 MAJ 2021

Koret på Krogstenshave Plejecenter i Hvidovre Kommune blev oprettet for at skabe livsglæde og godt humør for beboerne. De mødes med børn fra den lokale børnehave en gang om ugen for at synge sammen.


Koret på Krogstenshave Plejecenter er et initiativ til alle beboere, der har lyst - også hvis de blot vil lytte. Det er en fordel, hvis enkelte deltagere har kræfter til at synge koret op, når der er brug for det. Koret består af otte faste beboere fra plejecenteret og fem til seks større børn fra den lokale børnehave, som over en periode på seks måneder mødes fast en time om ugen. 

En korleder har ansvar for koret og får støtte fra en pædagog fra den lokale børnehave og to medarbejdere fra plejecentret. Pædagogen fra børnehaven er ansvarlig for at hjælpe børnene, mens de øver. Koret består af de samme beboere og børn igennem hele forløbet. Det skaber kontinuitet, som er godt for flere af beboerne, der har demens eller andre kognitive udfordringer. 

Koret øver hver onsdag i tidsrummet klokken 13 til 14 på plejecenteret. På dette tidspunkt af dagen har beboerne spist frokost, så de er klar til at deltage.

”Jeg har altid holdt af musik, så at synge sammen med børnehavebørnene i koret er en god aktivitet for mig.”
- Michael L. Røgen, beboer på Krogstenhave Plejecenter

Koret kulminerer med en afslutningskoncert

Den første halvdel af øvegangene synger beboerne og børnene, mens melodierne bliver spillet på en højtaler. I den sidste halvdel af øvegangene, hvor koret kender sangene godt, kommer en frivillig pianist og spiller til sangene på klaver.

I den sidste halvdel af øvegangene øver koret sig særligt til den afsluttende koncert. De øver for eksempel, hvordan de skal stå til koncerten. Korlederen spiller ofte en stille sang til at begynde med – det kan være en klassisk sang, som koret lytter til. Det fungerer som en opstartsøvelse, hvor koret får pulsen ned og finder ro ved at koncentrere sig om at lytte.

Koret afslutter forløbet med en koncert i plejecentrets café, hvor beboerne og børnene optræder for familie og pårørende med de sange, de har øvet undervejs. Medbeboere fra Krogstenshave Plejecenter er også inviteret til koncerten. Koncerterne giver således anledning til, at der opstår nye relationer mellem beboerne på tværs. Samtidig bliver der også rekrutteret nye beboere til koret. Det er gratis at deltage i koncerten. Korlederen fortæller, at en billetpris på et symbolsk beløb for at deltage i koncerten vil kunne dække udgifter til for eksempel kaffe.

Se eksempel på program for forårskoncert

Koret opbygger sociale fællesskaber

Korlederen har erfaret, at det fungerer godt, når nogle af korets medlemmer fast hjælper til. Et medlem af koret er for eksempel ansvarlig for at købe frugt til øvegangene. Det kan også være, at de skal hjælpe sidemanden med at skænke kaffe op, dele sanghæfter ud eller andre små opgaver, som gør, at medlemmerne oplever, at de har en rolle og kan bidrage med noget for andre.

Korlederen oplever samtidig, at det er vigtigt, at man har hældt kaffe op, inden koret starter, og at frugten ikke bliver sendt rundt undervejs i øvegangen, da det kan være meget forstyrrende og fjerne koncentrationen. Efter hver øvegang er der mulighed for, at beboerne bliver, drikker en kop kaffe og snakker sammen. Korlederen oplever, at flere beboere bliver efterfølgende, hvor de snakker og nogle gange synger flere sange.

”Man kan mindes stunder i ens liv, hvor det både har været negativt og positivt. De ældre falder til ro ved at være en del af koret.
Det er et frirum for dem.”
- Mai Kjeldgaard, sygeplejerske og projektleder for koret

Kor styrker livsglæden og meningsfuldheden for beboere

Korlederen oplever, at koret udgør en meningsfuld aktivitet for beboerne, som de ser frem til i løbet af ugen. Beboerne synes, at det er dejligt at synge sange, der vækker gamle minder, og korlederen beskriver, at sangene også hjælper beboerne med at huske minder. Desuden oplever korlederen, at børnenes umiddelbare tilgang til livet skaber en umiskendelig glæde hos beboerne. Korlederen fortæller, at en del forskning, har påvist en positiv effekt ved at synge. Blandt andet får sang kærlighedshormonet, oxytocin, til at stige, hvilket gør det nemmere at skabe relationer.

Sådan starter man et kor op gennem fem trin

Find en korleder

På Krogstenshave Plejecenter har en socialsygeplejerske på baggrund af sin egen erfaring med at synge i kor startet koret op med opbakning fra plejecenterets leder. Socialsygeplejersken er korleder, fordi hun har erfaringer med korsang fra sin fritid og er motiveret til at stå for koret på plejecenteret.

Kontakt den lokale børnehave

Korlederen tog kontakt til en lokal børnehave og foreslog, at en pædagog fra børnehaven deltog i koret sammen med en gruppe af de større børn. Dage og tidspunkter for koret aftales med pædagogen.

Reklamer for koret

For at finde beboere til koret er det en god ide at gøre reklame. Lav invitationer og del dem rundt til beboerne. Følg op på invitationen med besøg på beboernes boliger, hvor du fortæller dem om koret og giver dem troen på, at de godt kan være med.

Læg en plan for koret og afstem forventninger med de involverede medarbejdere

Lav fra starten af forløbet en plan for, hvornår koret mødes, hvornår der er ferie, og hvornår en eventuel koncert afholdes. Giv forløbsplanen til beboerne, så de kan orientere sig i den løbende. På Krogstenshave Plejecenter mødes koret fast en gang om ugen. Korlederen har også erfaret, at det er vigtigt at forventningsafstemme med det involvererede personale omkring deres rolle i projektet, mødetider for beboerne m.m.

Udvælg sange og udarbejd et sanghæfte

Vælg nogle simple sange, som både de ældre og børnene kan synge med på. Lav et sanghæfte med sangteksterne til de ældre og et tomt sanghæfte til børnene, så de kan tegne sangene.

 

Se eksempel på sanghæfte

Gode råd fra Hvidovre Kommune

 • Engagerede medarbejdere
  Det er vigtigt at finde engagerede medarbejdere, som brænder for projektet, og som er villige til at indgå under de fastsatte rammer. Det er essentielt at afholde et møde forud for projektets opstart, hvor der gensidigt bliver afstemt forventninger omkring forhold som opgaver og beboernes mødetider.

 • Afstem forventningerne
  Det er en god ide at man ikke har for store forventninger til, hvad koret skal være i stand til. Det skal først og fremmest være hyggeligt og sjovt at gå til kor.

 • Faste mødetidspunkter
  Det er vigtigt at være konsekvent omkring mødetidspunkter, da det er centralt for korets succes, at der ikke er for mange forstyrrelser undervejs.

 • Aktiver børnene
  Det er værdifuldt at børnene i starten af forløbet tegner sangenes indhold. På den måde kan de bedre huske dem.