xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Oplevelse af sammenhæng i den kommunale pleje og hjælp

I denne rapport har VIVE spurgt 24 hjemmeboende ældre om, hvordan de oplever sammenhængen i den kommunale pleje og hjælp, og hvad der er vigtigt for, at hjælpen opleves som sammenhængende.

VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 24 JUN 2022

Formål

Formålet med undersøgelsen er ud fra en værdighedsoptik at belyse ældre borgeres oplevelser og perspektiver på sammenhæng i den hjælp, som de modtager i kommunalt regi. Begrebet hjælp dækker i undersøgelsen over hjemmepleje, jf. § 83, og andre indsatser, fx genoptræning, rehabilitering eller sygepleje, og målgruppen for undersøgelsen er ældre borgere over 65 år, der bor i eget hjem.

Undersøgelsen skal besvare nedenstående tre spørgsmål:

  • Hvad er, set fra borgernes perspektiv, væsentligt i forhold til at opleve sammenhæng i pleje og hjælp?
  • Hvilke erfaringer og behov har borgerne i forhold til sammenhæng i den pleje og hjælp, de modtager?
  • Hvordan oplever borgerne konkret sammenhæng eller udfordringer med sammenhæng i pleje og hjælp?

Formålet med undersøgelsen er også at identificere faktorer, der fra et borgerperspektiv henholdsvis hæmmer og fremmer oplevelsen af sammenhæng, og med afsæt heri komme med forslag til konkrete indsatser eller greb, der kan understøtte sammenhæng.

Indhold

Sammenfatning
Introduktion
Undersøgelsesdesign og datagrundlag
Forventninger og oplevelse af hjælp
Personkontinuitet og relationer i hjælpen
Pårørendes rolle i sammenhæng
Borgernes forslag til at styrke sammenhæng
Konklusion og diskussion