xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelse af systematik i arbejdet med værdighed i ældreplejen

Videnscenter for værdig ældrepleje har fået gennemført en undersøgelse af, hvordan man arbejder systematisk med værdighed i ældreplejen for bl.a. at kunne indkredse, hvordan man kan styrke det systematiske arbejde.

ANALYSER 25 OKT 2023

Rapporten belyser, hvordan frontledere og medarbejdere i praksis arbejder systematisk med værdighed i ældreplejen via:

  • Faglige tilgange og metoder, som giver et fælles afsæt og sprog, fx den personcentrerede tilgang
  • Fora for vidensdeling og faglig sparring som fx triagering og teammøder
  • Tids- og arbejdstilrettelæggelse, fx gennem kontaktpersonordninger, tilpassede kørelister m.v., så tidspunkt og tempo i ydelserne passer til borgerens behov.


Indhold

Afrapportering
Hovedresultater
Indledning
Delundersøgelse I: spørgeskemaundersøgelse
Delundersøgelse II: kvalitative feltstudier
Faktorer i det systematisk arbejde med værdighed
Metode

Rapporten henvender sig til alle på ældreområdet, som ønsker indsigt i, hvordan man i praksis arbejder systematisk med værdighed i ældreplejen. Rapporten er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Undersøgelsens resultater bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere i hjemmepleje og på plejehjem i Danmark. I alt har 537 ledere af hjemmepleje og plejehjem besvaret spørgeskemaet. Desuden bygger undersøgelsens resultater på korte feltstudier i tre plejeenheder.

Hent analysen