xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse om relationsarbejde i ældreplejen

Hvordan forstås relationsarbejde i ældreplejen? Og hvordan arbejder ældreplejens medarbejdere med relationer, når de hver dag yder pleje og omsorg for borgerne? Det kan du blive klogere på i denne rapport, som konkluderer, at det relationelle arbejde er en kernekompetence i ældreplejen.

VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 06 FEB 2023

Videnscenter for værdig ældrepleje har fået gennemført en kvalitativ undersøgelse af, hvordan relationsarbejde forstås og praktiseres i ældreplejen. Undersøgelsen viser, at medarbejdere oplever det relationelle arbejde som fundamentet for at lykkes med deres opgaver. Samtidig giver mange udtryk for, at det er en vigtig kilde til arbejdsglæde i hverdagen.

Selvom der er enighed om, at relationsarbejde er helt centralt, viser undersøgelsen, at det kan være svært at sætte ord på. Alle de ledere, medarbejdere og videnspersoner, der har bidraget til undersøgelsen, peger på, at der er behov for, at fagligheden i relationsarbejdet anerkendes og styrkes.

Analysen indkredser otte greb i relationsarbejdet i praksis og sætter samtidig fokus på muligheder og barrierer for at arbejde relationelt i ældreplejen. Konkret peger den på forskellige organisatoriske, sociale og personlige faktorer, som medarbejdere og ledere oplever enten kan hæmme eller fremme det relationelle arbejde i hverdagen.

Rapporten henvender sig til alle på ældreområdet, som ønsker viden om, hvilken rolle relationsarbejde spiller i praksis i ældreplejen.

Rapporten er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og bygger på feltbesøg, interviews med videnspersoner og litteraturgennemgang.

Hent analysen