xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelse om ufaglært social- og sundhedspersonale

Videnscenter for værdig ældrepleje har fået gennemført en undersøgelse om ufaglært social- og sundhedspersonale i ældreplejen. Den viser blandt andet, at andelen af ufaglærte i ældreplejen er steget fra 17 procent i 2018 til 26 procent i 2022, og at 57 procent af de ufaglærte er ansat i under et år. Undersøgelsen viser dog samtidig, at ufaglærte ofte overgår fra stillingen som ufaglært til uddannelse inden for sundhed og omsorg.

VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 10 JAN 2024

Formålet med undersøgelsen er at få mere viden om, hvor mange ufaglærte der er i ældreplejen, og hvem det ufaglærte personale består af. Undersøgelsen indeholder blandt andet tal på:

  • hvor mange ufaglærte der er i ældreplejen - fordelt på alle landets kommuner.
  • hvordan den socioøkonomiske profil af det ufaglærte social- og sundhedspersonale ser ud sammenlignet med gruppen af faglærte social- og sundhedsuddannede i ældreplejen.
  • hvor længe det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde har været ansat på området.
  • hvad det ufaglærte social- og sundhedspersonale overgår til, når de ikke længere er ansat på det kommunale ældreområde.

Resultaterne i analysen baserer sig på individdata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), som er blevet koblet med en række relevante registre fra Danmarks Statistik. Analysen tager primært udgangspunkt i data fra november 2022.

Rapporten henvender sig særligt til landets kommuner og indeholder blandt andet kommunespecifikke nøgletal. Derudover henvender rapporten sig til alle på ældreområdet, som har en interesse i at få viden om ufaglærte i ældreplejen.

Rapporten er udarbejdet af Sundheds- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Indhold
Ledelsesresumé
Indledning
Kort om analysens population
Ufaglært social- og sundhedspersonale på landsplan
Andel ufaglærte i de enkelte kommuner
Socioøkonomisk profil
Socioøkonomisk profil på tværs af kommuner
Ansættelsesforløb for ansatte i 2022
Hvor bevæger de ufaglærte sig hen efter afgang?

Hent undersøgelsen

Hent bilag 1: Sådan placerer din kommune sig

Hent bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Hent bilag 2 (Excel): Kommunespecifikke nøgletal

Hent bilag 3: Metode

Hent ledelsesresumé