xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Friplejeboliger

Friplejeboliger er også en valgmulighed, når man bliver visiteret til en plejebolig, uanset om man er et ældre eller yngre menneske med et handicap ved behov for pleje i hele døgnet.

Borgere, som kommunen har visiteret til en plejebolig mv., har ret til frit at vælge en plejebolig uanset boligens beliggenhed.

Borgere, som ønsker at flytte til en plejebolig i en anden kommune end borgerens bopælskommune, har derfor ret til at få anvist en plejebolig på lige fod med de borgere, der allerede bor i kommunen, der flyttes til.
Det forudsætter dog, at borgeren både opfylder betingelser for at blive visiteret til en plejebolig i kommunen, man flytter fra, og i den, man flytter til, såkaldt dobbeltvisitation.

En borger, der er visiteret til en plejebolig, har ret til at vælge en friplejebolig. Friplejeboliger er ikke omfattet af reglerne om dobbeltvisitation ved flytning over kommunegrænser. Det vil sige, at borgere, der ønsker at bo i en friplejebolig, kun skal visiteres til en plejebolig i bopælskommunen. Friplejeboligleverandøren har dog mulighed for at afvise en ansøger.

Plejehjemsoversigten indeholder information om friplejeboliger mv.

Opdateret 27 SEP 2021