xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kønsidentitet

De fleste mennesker oplever, at deres kønsidentitet – dvs. den enkeltes indre følelse og oplevelse af sit køn – svarer til det køn, de fik tildelt ved fødslen. For nogle mennesker vil kønsidentiteten imidlertid være forskellig fra det fødselstildelte køn. I sådan tilrælde taler man om, at personen er transkønnet. Nogle transkønnede identificerer sig som det ”modsatte” af deres fødselstildelte køn og betegnes ofte transkvinder (personer med kvindelig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt mandligt køn) eller transmænd (personer med mandlig kønsidentitet, som ved fødslen blev tildelt kvindeligt køn). Andre transkønnede har en såkaldt non-binær kønsidentitet, hvilket betyder, at de identificerer sig som noget andet end enten mand eller kvinde.