xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dialogmøder om kræftforløb

Sundhedsstyrelsen har afholdt fire dialogmøder, hvor kræftpatienter og deres pårørende har delt deres erfaringer, behov og input til at få det bedst mulige kræftforløb.

I februar 2017 vedtog Regeringen, Danske Regioner og KL 16 initiativer til at forbedre kræftområdet. 9 af de 16 initiativer er forankret i Sundhedsstyrelsen. Derfor vil Sundhedsstyrelsen gerne have input og idéer til arbejdet med at forbedre kræftforløbene.

Møderne tog udgangspunkt i indsatser, som kan have særlig betydning for patienter og pårørende. Deltagerne havde mulighed for at drøfte og give feedback i små grupper. Bidragene viser, hvad der er væsentligt at tage med i arbejdet med initiativerne for at forbedre forløbene.

Dialogmøde for kræftpatienter og deres pårørende om, hvordan vi får det bedst mulige kræftforløb?

  • 29. maj 2017 kl. 16-18 Rådgivningen i Aalborg
  • 1. juni 2017 kl. 16-18 Rådgivningen i Vejle
  • 7. juni 2017 kl. 16-18 Center for Kræft og Sundhed, København
  • 16. juni 2017 kl. 12-13 Folkemødet, Bornholm, telt J52
Opdateret 24 APR 2019