xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anmeldelser af nye lægemidler

Sundhedsstyrelsen anmelder nye lægemidler og vurderer deres plads i behandlingen.

Sundhedsstyrelsens anmeldelser af nye lægemidler bygger på en gennemgang af det nye lægemiddels effekt, bivirkninger og pris sammenlignet med relevante alternativer. Anmeldelserne udarbejdes af Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen.

Der anmeldes alene nye lægemidler eller formuleringer, der opstartes i almen praksis. Lægemidler, som kun bruges som specialistbehandling, anmeldes ikke.

Anmeldelserne kan opdateres inden for det første år, hvis ny viden giver anledning til væsentlige ændringer. Hvis anmeldelsen er over ét år gammel, opdateres den som udgangspunkt ikke.

Se alle præparatanmeldelser

Opdateret 28 MAR 2019