Engelsk

Benzodiazepiner

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række redskaber til brug i lægers daglige arbejde med at få patienter ud af afhængighed af benzodiazepiner.

Benzodiazepiner er effektive til kortvarig behandling af angst, uro og søvnløshed. Længerevarende behandling med benzodiazepiner bør dog undgås, da der er risiko for udvikling af afhængighed.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række redskaber til brug i lægers daglige arbejde med at få patienter ud af afhængighed af benzodiazepiner.

Vejledning om nedtrapning

Sundhedsstyrelsens anbefaler, at sovemedicin kun bruges i 1-2 uger og beroligende medicin kun i 4-6 uger. 

Anbefalingen skyldes, at virkningen begynder at aftage efter kort tids forbrug, og herefter vil kun bivirkningerne være tilbage. Bivirkningerne er svimmelhed, døsighed samt hukommelses- og koncentrationsbesvær.

De fleste patienter opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids forbrug af benzodiazepiner, men det er bevist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør med medicinen kan give abstinenser som angst, uro og søvnbesvær. Bivirkningerne kan netop ses som bevis på, at der er tale om afhængighed. Derfor anbefales en langsom nedtrapning.

Nedtrapningsskemaer

Skemaerne er vejledende og kan aldrig være en facitliste. Der er stor individuel forskel fra patient til patient med hensyn til følsomhed for nedtrapning, og derfor skal der tages individuelt hensyn til hver enkelt patient, når en nedtrapning planlægges.

Nedtrapningsskemaer

Oversigt over ekvieffektive doser og halveringstider

Søvnbesvær Halveringstidtimer Ekvieffektiv døgndosis (mg)1
Flunitrazepam 24 0,5
Lormetazepam­ 10 1
Nitrazepam 24 5
Triazolam 3 0,125
Zaleplon­ 1 til 2 10
Zolpidem­ 2 10
Zopiclon­ 5 7,5
Angst og uro
Alprazolam 12 0,5
Bromazepam 15 3
Chlordiazepoxid 72 10
Clobazam 40 10
Diazepam 72 5
Lorazepam 12 1
Oxazepam­ 10 15
Clonazepam2 40 0,53
1. Kilde: Medicin.dk
2. Ikke registreret indikation
3. Kilde: Bedte skøn udfra dansk praksis. C. Heather Asthon angiver 0,25 mg som ækvieffektiv til 5 mg diazepam.
­ Anbefalet på Den Nationale Rekommandationsliste

Skema 1: Diazepam 10 mg

Diazepam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 10 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 9-18 uger Slut

Skema 2: Flunitrazepam 2 mg

Flunitrazepam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 2 mg flunitrazepam 20 mg diazepam
Trin 1 (1 uge) 1 mg flunitrazepam
10 mg diazepam
20 mg diazepam
Trin 2 (1 uge) 20 mg diazepam 20 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 18 mg diazepam 18 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 16 mg diazepam 16 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 14 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 12 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 10 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 15 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 16 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 16-30 uger Slut

Skema 3: Lorametazepam 1 mg

Lormetazepam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 1 mg lormetazepam 5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut

Skema 4: Nitrazepam 10 mg

Nitrazepam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 10 mg nitrazepam 10 mg diazepam
Trin 1 (1 uge) 5 mg nitrazepam
5 mg diazepam
10 mg diazepam
Trin 2 (1 uge) 10 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 11 - 20 uger Slut

Skema 5:  Triazolam 0,125 mg

Triazolam Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 0,125 mg triazolam 2,5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 2-4 uger Slut

Skema 6: Zaleplon 10 mg

Zaleplon Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 10 mg zaleplon 5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 5 mg zaleplon
(½ kapselindhold)
2 mg diazepam4,5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut

Skema 7: Zolpidem 10 mg

Zolpidem Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 10 mg zolpidem 5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 5 mg zopiklon
2 mg diazepam
4,5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut

Skema 8: Zopiklon 7,5 mg

Zopiklon Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 7,5 mg zopiklon 5 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 3,75 mg zopiklon
2 mg diazepam
4,5 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 5-10 uger Slut

Skema 9:  Zopiklon 15 mg

Zopiklon Aften/nat Ekvieffektiv dosis diazepam
Nuværende dosis 15 mg zopiklon 10 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 7,5 mg zopiklon
5 mg diazepam
10 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 10 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 9 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 8 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 7 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 6 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 5 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 11-22 uger Slut

Skema 10:  Alprazolam 6 mg

Alprazolam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis 2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 60 mg diaz.
Trin 1 (1 uge) 2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 1,5 mg alpraz.
5 mg diaz.
60 mg diaz.
Trin 2 (1 uge) 2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 1 mg alpraz.
10 mg diaz.
60 mg diaz.
Trin 3 (1 uge) 2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 0,5 mg alpraz.
15 mg diaz.
60 mg diaz.
Trin 4 (1 uge) 2 mg alpraz. 2 mg alpraz. 20 mg diaz. 60 mg diaz.
Trin 5 (1 uge) 1,5 mg alpraz.
5 mg diaz.
1,5 mg alpraz. 20 mg diaz.. 55 mg diaz.
Trin 6 (1 uge) 1 mg alpraz.
10 mg diaz.
1 mg alpraz. 20 mg diaz. 50 mg diaz.
Trin 7 (1 uge) 0,5 mg alpraz.
15 mg diaz.
0,5 mg alpraz. 20 mg diaz. 45 mg diaz.
Trin 8 (1 uge) 20 mg diaz. Slut alpraz. 20 mg diaz. 40 mg diaz.
Trin 9 (1-2 uger) 18 mg diaz. 20 mg diaz. 38 mg diaz.
Trin 10 (1-2 uger) 18 mg diaz.. 18 mg diaz. 36 mg diaz.
Trin 11 (1-2 uger) 16 mg diaz. 18 mg diaz. 34 mg diaz.
Trin 12 (1-2 uger) 16 mg diaz. 16 mg diaz. 32 mg diaz.
Trin 13 (1-2 uger) 14 mg diaz. 16 mg diaz. 30 mg diaz.
Trin 14 (1-2 uger) 14 mg diaz. 14 mg diaz. 28 mg diaz.
Trin 15 (1-2 uger) 12 mg diaz. 14 mg diaz. 26 mg diaz.
Trin 16 (1-2 uger) 12 mg diaz. 12 mg diaz. 24 mg diaz.
Trin 17 (1-2 uger) 10 mg diaz. 12 mg diaz. 22 mg diaz
Trin 18 (1-2 uger) 10 mg diaz. 10 mg diaz. 20 mg diaz.
Trin 19 (1-2 uger) 8 mg diaz. 10 mg diaz. 18 mg diaz.
Trin 20 (1-2 uger) 8 mg diaz. 8 mg diaz. 16 mg diaz.
Trin 21 (1-2 uger) 6 mg diaz. 8 mg diaz. 14 mg diaz.
Trin 22 (1-2 uger) 5 mg diaz. 8 mg diaz. 13 mg diaz.
Trin 23 (1-2 uger) 4 mg diaz. 8 mg diaz. 12 mg diaz.
Trin 24 (1-2 uger) 3 mg diaz. 8 mg diaz. 11 mg diaz.
Trin 25 (1-2 uger) 2 mg diaz. 8 mg diaz. 10 mg diaz.
Trin 26 (1-2 uger) 1 mg diaz. 8 mg diaz. 9 mg diaz.
Trin 27 (1-2 uger) Slut 8 mg diaz. 8 mg diaz.
Trin 28 (1-2 uger) 7 mg diaz. 7 mg diaz.
Trin 29-34 Fortsæt trin 29-34 som i skema 1
I alt 34-56 uger

Skema 11: Bromazepam 9 mg

Bromazepam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis 3 mg bromaz. 3 mg bromaz. 3 mg bromaz. 15 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 3 mg bromaz. 3 mg bromaz. 4 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 3 mg bromaz. 4 mg diazepam 4 mg diazepam 13 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam 4 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 4 mg diazepam 3 mg diazepam 4 mg diazepam 11 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 4 mg diazepam 2 mg diazepam 4 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 4 mg diazepam 1 mg diazepam 4 mg diazepam 9 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 4 mg diazepam Slut 4 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 3 mg diazepam 4 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 2 mg diazepam 4 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 1 mg diazepam 4 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) Slut 4 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 15-30 uger Slut

Skema 12. Clobazam 30 mg

Clobazam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis 10 mg clobazam 10 mg clobazam 10 mg clobazam 15 mg diazepam
Trin 1 (1 uge) 10 mg clobazam 10 mg clobazam 5 mg clobazam
2 mg diazepam
14,5 mg diazepam
Trin 2 (1 uge) 10 mg clobazam 10 mg clobazam 4 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 3 (1 uge) 5 mg clobazam
2 mg diazepam
10 mg clobazam 4 mg diazepam 13,5 mg diazepam
Trin 4 (1 uge) 5 mg clobazam
2 mg diazepam
5 mg clobazam
2 mg diazepam
4 mg diazepam 13 mg diazepam
Trin 5 (1 uge) 4 mg diazepam 5 mg clobazam
2 mg diazepam
4 mg diazepam 12,5 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam 4 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 4 mg diazepam 2 mg diazepam 4 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 4 mg diazepam Slut 4 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 3 mg diazepam 4 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 2 mg diazepam 3 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 1 mg diazepam 2 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 15 (1-2 uger) Slut 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 15-25 uger Slut

Skema 13: Clonazepam 1,5 mg (udgået)

Der anbefales direkte nedtrapning, da clonazapams lange halveringstid gør det unødvendigt at skifte til diazepam.

Skema 14: Lorazepam 6 mg

Lorazepam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis 2 mg lorazepam 2 mg lorazepam 2 mg lorazepam 30 mg diazepam
Trin 1 (1-2 uger) 2 mg lorazepam 2 mg lorazepam 1 mg lorazepam
5 mg diazepam
30 mg diazepam
Trin 2 (1-2 uger) 2 mg lorazepam 2 mg lorazepam 10 mg diazepam 30 mg diazepam
Trin 3 (1-2 uger) 1 mg lorazepam
5 mg diazepam
2 mg lorazepam 10 mg diazepam 30 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 10 mg diazepam 2 mg lorazepam 10 mg diazepam 30 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 10 mg diazepam 1 mg lorazepam
5 mg diazepam
10 mg diazepam 30 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 10 mg diazepam 10 mg diazepam 10 mg diazepam 30 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 10 mg diazepam 8 mg diazepam 10 mg diazepam 28 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 10 mg diazepam 6 mg diazepam 10 mg diazepam 26 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 10 mg diazepam 4 mg diazepam 10 mg diazepam 24 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 10 mg diazepam 2 mg diazepam 10 mg diazepam 22 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 10 mg diazepam Slut 10 mg diazepam 20 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 8 mg diazepam 10 mg diazepam 18 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 6 mg diazepam 10 mg diazepam 16 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger) 4 mg diazepam 10 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 15 (1-2 uger) 2 mg diazepam 10 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 16 (1-2 uger) Slut 10 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 17 (1-2 uger) Fortsæt trin 17-25 som i skema 1

Skema 15: Oxazepam 45 mg

Oxazepam Morgen Middag/efter-middag Aften/nat Ekvieffektiv dosis diaz.
Nuværende dosis 15 mg oxazep. 15 mg oxazep. 15 mg oxazep. 15 mg diazepam
Trin 1 (1 uge) 15 mg oxazep. 15 mg oxazep. 5 mg diazepam 15 mg diazepam
Trin 2 (1 uge) 15 mg oxazep. 5 mg diazepam 5 mg diazepam 15 mg diazepam
Trin 3 (1 uge) 5 mg diazepam 5 mg diazepam 5 mg diazepam 15 mg diazepam
Trin 4 (1-2 uger) 5 mg diazepam 4 mg diazepam 5 mg diazepam 14 mg diazepam
Trin 5 (1-2 uger) 5 mg diazepam 2 mg diazepam 5 mg diazepam 12 mg diazepam
Trin 6 (1-2 uger) 5 mg diazepam Slut 5 mg diazepam 10 mg diazepam
Trin 7 (1-2 uger) 4 mg diazepam 4 mg diazepam 8 mg diazepam
Trin 8 (1-2 uger) 3 mg diazepam 4 mg diazepam 7 mg diazepam
Trin 9 (1-2 uger) 3 mg diazepam 3 mg diazepam 6 mg diazepam
Trin 10 (1-2 uger) 2 mg diazepam 3 mg diazepam 5 mg diazepam
Trin 11 (1-2 uger) 2 mg diazepam 2 mg diazepam 4 mg diazepam
Trin 12 (1-2 uger) 1 mg diazepam 2 mg diazepam 3 mg diazepam
Trin 13 (1-2 uger) 1 mg diazepam 1 mg diazepam 2 mg diazepam
Trin 14 (1-2 uger) Slut 1 mg diazepam 1 mg diazepam
I alt 14-25 uger Slut
Opdateret 28 MAR 2019