xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Organdonation

I Danmark kan organer kun bruges til transplantation, hvis den afdøde selv eller pårørende har givet tilladelse til det. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, om man vil være organdonor efter sin død.

Hvert år dør omkring 100 danskere på en måde, som muliggør, at deres organer kan doneres og transplanteres til syge mennesker. Nyrer er det organ, der hyppigst transplanteres, efterfulgt af hjerte, lever og lunger, samt i få tilfælde bugspytkirtler. Mellem 300 og 400 danskere får hvert år transplanteret et organ fra en afdød.

Organdonation kan kun finde sted på en intensivafdeling på hospitalet, og det kan kun komme på tale, hvis man dør af en stor skade i hjernen.

Hjernedød og organdonation

Når et menneske bliver erklæret hjernedødt, bliver organdonation en mulighed.

Hjernedød er et uigenkaldeligt ophør af alle hjernens funktioner på grund af akut svær hjernesygdom eller hjerneskade. Hvis man er hjernedød, er man død – også selv om kroppens funktioner midlertidigt bevares ved hjælp af en respirator.

Før patienten erklæres hjernedød, har lægerne forsøgt alt, hvad der er muligt for at redde patientens liv. Der findes ingen behandling, der kan bringe personen tilbage til livet, efter at hjernedøden er indtrådt.

Opdateret 09 OKT 2019