xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Screening for brystkræft

Hvert år får ca. 4.850 danske kvinder diagnosen brystkræft, og 1.050 kvinder dør årligt af sygdommen. Siden 2009 er alle danske kvinder i alderen 50-69 år blevet tilbudt screening for brystkræft.

Brystkræft er den mest almindelige kræftsygdom hos kvinder i den vestlige verden. Ca. hver tiende kvinde vil opleve at få brystkræft i løbet af sit liv, og risikoen stiger fra 50-årsalderen. I Danmark har forekomsten af brystkræft været stigende gennem de senere år, mens dødeligheden er faldende.

Siden 2009 er alle danske kvinder i alderen 50-69 år blevet tilbudt screening for brystkræft. Hvis du er i denne alder, vil du hvert andet år blive inviteret til at deltage i screeningsprogrammet. Sundhedsstyrelsen anbefaler screeningsprogrammet ud fra en samlet vurdering af gavnlige og skadelige virkninger, men det er vigtigt, at du træffer dit eget valg.

Sådan foregår undersøgelsen

Screeningen foregår som en røntgenundersøgelse af begge bryster (mammografi). Formålet med undersøgelsen er at opdage sygdommen i et tidligt stadium. Det giver bedre mulighed for behandling og helbredelse. En knude i brystet kan være en indikator for brystkræft. Du kan ofte ikke selv mærke knuden, men en røntgenundersøgelse af brystet (mammografi) kan afsløre knuden.

Viser røntgenundersøgelsen tegn på en knude i brystet, får du efterfølgende tilbudt en såkaldt klinisk mammografi. En klinisk mammografi er en kombination af en lægeundersøgelse af brystregionen, en supplerende røntgenundersøgelse af brystet (mammografi) og eventuelt en ultralydsskanning med eller uden en vævsprøve (biopsi). Den kliniske mammografi kan give svar på, om knuden skyldes brystkræft eller helt andre, ufarlige årsager som f.eks. en cyste eller en fedtknude.

De kliniske retningslinjer for screeningen er udarbejdet af styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening.

Pjece: Tilbud om screening for brystkræft

Spørgsmål og svar om tilbud om screening for brystkræft

Baggrundsnotat: Datagrundlag for tal anvendt i pjecen: ”Tilbud om screening for brystkræft”

Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark (Dansk Radiologisk Selskab)

Opdateret 22 NOV 2022