xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nordisk konference 2011

Sundhedsstyrelsen var i 2011 formand for en ekspertgruppe under Nordisk Ministerråd for Social-og Helsepolitik. 

Ekspertgruppens opgave var at fremlægge forslag til en styrkelse af det nordiske samarbejde om højt specialiseret behandling. I den forbindelse blev der den 26. oktober 2011 afholdt en konference med repræsentanter for de nordiske landes kliniske miljøer og beslutningstagere for at generere konkrete forslag til fremme af det nordiske samarbejde om højt specialiseret behandling. Rapport fra konferencen kan læses her:

Det framtida nordiska hälsosamarbetet (Nordisk Ministerråd 2014)

Nordisk samarbejde om højt specialiseret behandling (rapport fra konference)