xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygehus­kapacitet: covid-19

I perioder med mange indlæggelser gør Sundhedsstyrelsen status over sygehuskapacitet.

2022

6. januar 2022

Indeværende notat gør status på den aktuelle situation på sygehusene med henblik på vurdering af scenarier og de allerede etablerede planer for sygehusvæsenets håndtering af øget pres fra indtag af patienter med covid-19:

Status på udfordringer af sygehuskapaciteten 2021/2022 (dateret 3. januar 2022, 6. januar 2022)

 

2021

22. december 2021

Regionernes planer for håndtering af pres på sygehuskapaciteten og de intensive afdelinger samt Sundhedsstyrelsens vurdering af situationen:

Håndtering af pres på sygehuskapaciteten vinter 2021/2022

Håndtering af belastning på intensiv kapacitet vinter 2021/2022

 

5. november 2021

Sundhedsstyrelsen forventer over de kommende måneder at se en stigende smitte og sygdomsbyrde forårsaget af både covid-19 og andre luftvejsinfektioner, herunder influenza.

Sygdomsbyrden forventes at blive særligt stor fra december og ind i februar, bl.a. fordi influenzaepidemien erfaringsmæssigt topper i januar og februar, og fordi fejringer, forsamlinger m.v. i jule- og nytårssæsonen erfaringsmæssigt øger smitten:

Udfordring af sygehuskapaciteten i efterår og vinter 2021/2022

 

2. juni 2021

Sundhedsstyrelsen vurderer, at regionerne kan håndtere antallet af patienter med covid-19 inden for den normale sygehusdrift:

Normalisering af sygehusdrift i forhold til håndtering af covid-19

 

Sygehuskapacitet: covid-19

Indhold seneste dokument

  • medicinske sengepladser
  • intensive sengepladser
  • udvikling i antal indlagte
  • udvikling i antal nyindlagte

 

2020

Sygehuskapacitet: covid-19

Indhold seneste dokument

  • medicinske sengepladser
  • intensive sengepladser
  • udvikling i antal indlagte
  • udvikling i antal nyindlagte

 

 

23. december 2020

National koordinering af sygehuskapacitet ved behov for prioritering

Planlægning af udvidelse af national sygehuskapacitet til patienter med covid-19

 

14. december 2020

Håndtering af kapacitet til covid-19. Regionernes planlægning og national koordinering

 

23. marts 2020

Prognose og kapacitet for intensiv terapi

Opdateret 06 JAN 2022