xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination efterår/vinter 2022-23

Sundhedsstyrelsen forventer, covid-19 udvikler sig til en sæsonbetonet smitte, som vi kender det fra fx influenza. Det betyder, at vi må regne med, at smitten blusser op hen over efteråret og vinteren 2022/23. Derfor planlægger Sundhedsstyrelsen at starte vaccinationsprogrammet mod covid-19 den 1. oktober 2022.

Sundhedsstyrelsen følger løbende epidemiens udvikling og kan på den baggrund justere planerne, hvis der skulle blive behov for det.

Med vaccination til efteråret vil vi forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse, og død blandt de dele af befolkningen, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge af covid-19: de ældre og de særligt sårbare. På den måde vil vi forsøge at undgå en belastning af sundhedsvæsenet og restriktioner i samfundet. Vi må forvente, at mange vil blive smittet med covid-19 i løbet af efteråret/vinteren. Derfor er det vigtigt, at befolkningen husker de gode smitteforebyggende råd, der også forebygger en række andre smitsomme sygdomme.

Generelle råd om smitteforebyggelse

Du kan på denne side læse, hvem vi forventer at tilbyde vaccination til efteråret, hvilke vacciner, vi planlægger at anvende, og hvornår programmet begynder.


Spørgsmål og svar om vaccination efterår/vinter 2022-23

1. Hvem vil blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19 til efteråret?

Sundhedsstyrelsen planlægger foreløbigt med, at personer på 50 år og derover tilbydes booster-vaccination til efteråret.

Der vil fortsat også være et tilbud til helt særlige sårbare under 50 år, fx personer med svært nedsat immunforsvar, som en læge har vurderet vil have gavn af vaccination.

Formålet med efterårets program er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet en grundig gennemgang af den viden, der på nuværende tidspunkt findes omkring hvem, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen fundet, at det er disse to grupper, der bør tilbydes booster-vaccination til efteråret.

2. Hvorfor skal vi vaccinere igen til efteråret?

Vi har opnået en meget høj befolkningsimmunitet i Danmark, både grundet den høje tilslutning til vaccination, og fordi mange tidligere har været smittet med covid-19. Vi må dog forvente, at immuniteten gradvist aftager over tid. Derudover ved vi, at covid-19 er en sæsonbetinget sygdom, som forventeligt blusser op til efteråret og henover vinteren. Vi forventer, at en stor del af befolkningen bliver smittet med covid-19 til efterår/vinter, og vi ønsker derfor at vaccinere de personer, der er i størst risiko for et alvorligt forløb med covid-19, således at de er beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis de skulle blive smittet.

3. Hvornår bliver jeg tilbudt vaccination?

Sundhedsstyrelsen planlægger efter, at igangsætte vaccinationsprogrammet mod covid-19 den 1. oktober 2022. Vi planlægger med at starte lidt tidligere på plejehjem og blandt særligt sårbare ældre, her bliver opstarten omkring den 15. september. Vi følger løbende udviklingen i epidemien og vil tilpasse opstarten af programmet, hvis udviklingen tilsiger det.

4. Jeg er omfattet af vaccinationsprogrammet til efteråret. Hvor længe skal der gå mellem min sidste vaccination og vaccinationen til efteråret?

Der skal gå mindst 3 måneder siden dit sidste stik.

5. Jeg har en bestemt sygdom eller tilstand – bliver jeg tilbudt vaccination til efteråret?

Til efteråret vil personer under 50 år, der er helt særligt sårbare, blive tilbudt vaccination. Det kan for eksempel være personer, der har et svært nedsat immunforsvar. Hvem der præcis er omfattet i denne gruppe, vil blive defineret tydeligt inden opstart af programmet. Det vil i sidste ende være en læge, der foretager en konkret vurdering af den enkelte patients behov for vaccination med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

6. Hvilken vaccine vil jeg blive tilbudt?

Indtil videre planlægges der med, at du enten vil blive tilbudt mRNA-vaccinen Comirnaty® eller Spikevax®, som langt de fleste i Danmark allerede er vaccineret med.
Udviklingen af nye vacciner går stærkt, og det kan være, at der til efteråret er nye vacciner tilgængelige. Hvis det er tilfældet, vil Sundhedsstyrelsen genvurdere hvilke vacciner, der skal tilbydes i programmet til efteråret.

7. Hvor kan jeg blive vaccineret til efteråret?

Du kan blive vaccineret i de regionale vaccinationscentre, som vi kender fra de seneste år. Før vaccinationsindsatsen igangsættes til efteråret vil der komme mere detaljeret information ud om, hvor og hvordan man bliver vaccineret.

8. Får jeg en invitation til vaccination?

Hvis du tilbydes vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Dette gælder både vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

9. Jeg er tidligere blevet tilbudt vaccination mod covid-19. Hvorfor bliver jeg det ikke tilbudt til efteråret?

Formålet med vaccinationsprogrammet til efteråret er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som vil blive tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination til efteråret.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Det er vigtigt, at befolkningen til efteråret også husker de gode råd til at forebygge smittespredning, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand, god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.

10. Anbefaler I stadig, at man tager 1., 2. og 3. stik mod covid-19, hvis man er uvaccineret?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der er helt uvaccinerede, bliver vaccineret med 1. og 2. stik, også selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man er helt uvaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er, så det vil fortrinsvist være personer fra ca. 40 års alderen, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Men yngre personer kan også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Børn og unge får kun meget sjældent alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten, hvorfor tilbud om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke vil være et generelt tilbud, men kan gives efter konkret lægelig vurdering.

Personer over 18 år vil fortsat også have mulighed for at få 3. stik.

Opdateret 04 JUL 2022