xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Analyse og fortolkning af data

Når dataindsamlingen er afsluttet, kan I hente forskellige rapporter i BørnUngeLiv-systemet med jeres egne dataresultater; herunder en nøgletalsrapport målrettet Fælles om ungelivet. I skal nu analysere jer frem til jeres kommunes styrker og udfordringer. I analyse- og fortolkningsarbejdet skal I forholde jer til rusmiddelbruget blandt kommunens unge, niveauet af beskyttende faktorer, og hvor der er behov eller potentialer for indsatser. Det er et omfattende arbejde at udforske jeres resultater, hvor I blandt andet skal forholde jer til, hvornår et resultat er godt, og hvornår omfanget af beskyttende faktorer er tilstrækkeligt.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Afsæt god tid til at analysere og fortolke resultater på fælles dataanalysemøder

  Sæt god tid af til at drøfte og fortolke jeres resultater i programgruppen samt med andre relevante forvaltninger og i samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser, herunder skolebestyrelser eller skoleledelsen. BørnUngeLivs nøgletalsrapporter præsenterer ikke en fortolkning af resultaterne, men er blot en opgørelse af data. I skal selv afklare, om et resultat er bekymrende eller tilfredsstillende i forhold til unges rusmiddelbrug og niveauet af beskyttende faktorer.
 • Husk på, at data har sine begrænsninger

  Husk på, at data giver et udsnit af fakta om unge i jeres kommune. Der kan være andre forklarende forhold, som ikke afdækkes af spørgeskemaundersøgelsen.
 • Overvej nøje, hvordan I sammenligner resultaterne

  Tag stilling til, om I vil bruge sammenligningstal, og hvilke sammenligningstal I vil bruge. I nøgletalsrapporterne kan I vælge at få præsenteret sammenligningstal til jeres analyse. Det kan fx være, at I vil sammenligne data fra de enkelte skoler med gennemsnit på tværs af alle skoler i kommunen eller med landstal og/eller sammenligne med data fra tidligere år.

  Vælger I at sammenligne jer med landsniveau samme år, kan det bruges til at tydeliggøre en lokal problematik hos jer. I kan trække landstal til brug for eventuel sammenligning, når alle kommuner har afsluttet deres dataindsamling d. 31. januar.

  Vælger I at sammenligne jer med data for hele kommunen samme år, kan det bruges til at tydeliggøre en udfordring eller styrke på den pågældende skole.

  Vælger I skolen eller ungdomsuddannelsens data fra sidste år, kan det bruges til at tydeliggøre udviklingen for den enkelte skole eller ungdomsuddannelse.

  Hvis I vælger at sammenligne, skal I være meget opmærksomme på, hvad der sammenlignes med, og hvad disse data repræsenterer.


Fælles om ungelivets rapportskabeloner og præsentationsskabeloner

Fælles om ungelivet har udviklet særlige rapportskabeloner i samarbejde med BørnUngeLiv, hvor resultaterne fra spørgsmålene præsenteres på en måde, der letter analysearbejdet. I nøgletalsrapporterne er svarene grupperet i temaer med beskyttende faktorer, venner, fritidsliv, trivsel og rusmiddelbrug. Der er tillige udviklet en skitse til præsentationsskabelon (PowerPoint) med enkelte udvalgte kryds mellem landsdata om beskyttende faktorer og rusmiddelbrug, som I kan tage udgangspunkt i, når hovedresultater skal præsenteres.

Som programleder for Fælles om ungelivet har jeg ansvaret for at skabe en meningsfuld formidling af data. Her er det en kæmpe fordel, at jeg forinden har fået nuanceret tallene af forskellige fagpersoner.

Rune Laursen, programleder for Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune Se case