xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Udvælgelse af spørgsmål

Fælles om ungelivet har udviklet en spørgeramme med spørgsmål om unges rusmiddelbrug og beskyttende faktorer. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen anvendes til at udvælge, hvilke indsatser der skal igangsættes, og hvilke lokale samarbejder der kan etableres.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Benyt Fælles om ungelivets spørgeramme

  Benyt Fælles om ungelivets spørgeramme i Ungeprofilundersøgelsen. Spørgerammen rummer relevante spørgsmål vedrørende unges hverdag, beskyttende faktorer, trivsel og rusmiddelbrug. Som supplement til Fælles om ungelivets spørgeramme har I mulighed for at udvælge flere spørgsmål fra Ungeprofilundersøgelsen.
 • Undersøg om I har brug for at tage flere spørgsmål med det første år

  Hvis I vil bruge data fra Ungeprofilundersøgelsen til andre lokale formål end Fælles om ungelivet, kan I supplere Fælles om ungelivets spørgeramme med øvrige spørgsmål fra Ungeprofilundersøgelsen det første år for at afdække lokale udfordringer i jeres kommune. Tænk over, om der er data, der kan have særlig betydning i dialogen med centrale aktører i Fælles om ungelivet såsom forældre og det organiserede fritidsliv. Spørgsmålene udgør jeres baseline-data, dvs. data for situationen i kommunen i projektets første år (baseline-år), som I skal bruge til at måle forandringerne i de efterfølgende år.

  Vær også opmærksom på at I ikke skal stille spørgsmål, hvis I ikke planlægger at anvende svarene i kommunen. Det følger af reglerne om at minimere dataindsamling. Desuden er der større risiko for at eleverne ikke kan nå at besvare spørgeskemaet, hvis det er meget langt.

 • Juster spørgerammen efter behov de efterfølgende år

  Efter det første år skal I afklare, om I fortsat har brug for at supplere Fælles om ungelivets spørgeramme med øvrige spørgsmål fra Ungeprofilundersøgelsen. Foretag afklaringen i god tid, så I er klar til at danne kommunens spørgeskema i BUL-systemet inden for tidsfristerne.
 • Brug supplerende data udover Ungeprofilundersøgelsen

  Undersøg, om der er data i kommunen eller hos lokale aktører, som kan supplere jeres data fra Ungeprofilundersøgelsen. Det kan være data om deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter eller medlemsstatistik om køn og alder. Det kan også være data om lokale foreningers regler om nikotin og alkohol.