xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Modning

For at skabe de bedste forudsætninger for implementeringen af Fælles om ungelivet i jeres kommune skal I som det første lægge en grundig og strategisk plan. Dette første skridt er afgørende for at skabe et solidt fundament for hele implementeringsforløbet.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Forpligt jer på at arbejde langsigtet

  For at lykkes med at implementere "Fælles om ungelivet" og skabe en varig kulturændring i jeres kommune, er det afgørende, at I forpligter jer til et langsigtet perspektiv. Dette indebærer en vedvarende indsats, hvor I kontinuerligt arbejder med programmets mål og værdier over flere år. En sådan langsigtet forpligtelse betyder, at I skal være villige til at tilpasse jeres tilgang baseret på løbende evalueringer og erfaringer. Ved at investere tid og ressourcer over en længere periode kan I sikre, at de ønskede ændringer bliver dybt forankrede i kommunens praksis og kultur. Dette vil ikke kun gavne de unge på kort sigt, men også skabe en solid grund for fremtidige generationer.
 • Prioriter ressourcerne

  Sørg for, at I som kommune prioriterer arbejdet med Fælles om ungelivet ved at afsætte den rette mængde ressourcer svarende til opgaven i implementerings-, tilpasnings-, og forankringsfasen. I kan med fordel tilpasse de afsatte ressourcer undervejs, afhængig af hvilken fase I befinder jer i og det konkrete behov for ressourcer.
 • Udarbejd lokal projektbeskrivelse

  Synliggør programmets formål, delformål og leverancer i en lokal projektbeskrivelse, som kan cirkulere i jeres kommune for at udbrede kendskabet til Fælles om ungelivet. Projektbeskrivelsen skal beskrive programmets lokale formål, og hvordan programmet gennemføres i jeres kommune. Herudover kan der i projektbeskrivelsen tages stilling til fx milepælsplan, leverancer, organisering, samarbejde, interessenter, risici, kommunikation og implementering. I kan med fordel genbesøge og tilpasse projektbeskrivelsen undervejs, som jeres indsatser udvikler sig.

 • Vurder kommunens kapacitet på området

  Lav en vurdering af kommunens kapacitet inden for konceptets tre faser ”etablering”, ”data” og ”formidling og mobilisering”, hvor I afdækker kommunens erfaringer og ressourcer inden for Fælles om ungelivets metoder, indsatsområder og samarbejder. I kan med fordel lave vurderingen løbende, som jeres kapacitet udvikler sig. Vurderingen synliggør, hvilke erfaringer og kompetencer I kan trække på i arbejdet med Fælles om ungelivet, samt hvordan I tilpasser konceptet til jeres lokale kontekst.
 • Lav en gradvis udrulning

  Arbejd med implementeringen i en gradvis udrulning, da Fælles om ungelivet er et komplekst og omfattende program. Det betyder, at I med fordel kan påbegynde implementeringen i udvalgte lokalsamfund eller skoledistrikter for derefter at udbrede programmet til resten af kommunen.
 • Lav en afgrænsning af lokalsamfund

  Dan jer et overblik over kommunens lokalsamfund og lav en velovervejet strategisk udvælgelse af områder, hvor I skal sætte ind først. Det kan I gøre på følgende måder:

  • Benyt kommunens inddeling i skoledistrikter og påbegynd implementeringen på de skoler, der udviser interesse for at være med i programmet.
  • Start i de lokalområder, hvor der er frivillige kræfter, igangværende indsatser eller stærke institutioner såsom en borgerforening, et fritidscenter, et stærkt lokalråd eller en forening, som Fælles om ungelivet med fordel kan samarbejde med. Det er dog vigtigt, at de(n) nærliggende skole(r) ønsker at være en del af Fælles om ungelivet.

Ved at indtænke Fælles om ungelivet i allerede eksisterende politikker og organiseringer har vi fået en del foræret fra starten – og det har været en kæmpe hånd i ryggen på programmet i Gentofte Kommune.

Rune Laursen, programleder for Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune Se case