xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Politisk prioritering

For at sikre de nødvendige ressourcer i programmet og styrke ejerskabet og opmærksomheden både i og uden for organisationen er det vigtigt, at Fælles om ungelivet prioriteres politisk i både opstarts-, udviklings- og forankringsfasen.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Sørg for politisk godkendelse

  Fælles om ungelivet skal godkendes i de relevante politiske udvalg inden den formelle opstart, så det politiske niveau bidrager til at sætte mål og retning for Fælles om ungelivet i jeres kommune.
 • Lav en fast afrapportering til politiske udvalg

  Etabler en fast kadence for at afrapportere til politiske udvalg – fx hvert halve eller hele år. Det er vigtigt at synliggøre programmets udvikling, herunder forandringer og succeser. Det sikrer den politiske opbakning løbende og fastholder fokus i programmet.
 • Synliggør programmets resultater

  Orienter det politiske niveau om procesorienterede resultater undervejs i implementeringen af Fælles om ungelivet. Det kan for eksempel være udvikling i samarbejdsrelationer, status på igangsatte indsatser eller opfyldelse af delmål i jeres lokale projektbeskrivelse.
 • Skab engagement og synlighed gennem data

  Sørg for at tydeliggøre, hvordan Fælles om ungelivets målsætninger imødekommer lokale udfordringer i kommunen. Det gør I ved at præsentere lokale data om unges rusmiddelbrug og beskyttende faktorer for politikerne eller invitere politikere med til arrangementer, fx møder med forældre eller andre lokale aktører. Det bidrager til at skabe engagement og synliggøre, hvor Fælles om ungelivet kan gøre en forskel.
 • Inviter politikere ud i lokalområdet

  I kan med fordel invitere politikere med ud og fortælle om Fælles om ungelivets succeser i eksempelvis lokale medier, til konferencer eller begivenheder i lokalområdet. Det kan være med til at styrke ejerskabet hos politikerne.
 • Synliggør synergier til andre områder

  Det kan være en god idé at fremhæve Fælles om ungelivets forbindelse til de emner, der optager politikere i forvejen. Det kan for eksempel være unges trivsel eller frafald i foreningslivet. Læs mere om, hvordan Fælles om ungelivet understøtter unges trivsel her.

Integrer Fælles om ungelivet i eksisterende organiseringer

I 2016 vedtog Gentofte Kommune en ungepolitik, der sætter en retning for arbejdet med gode ungeliv. Det var den ramme, Fælles om ungelivet blev født ind i i Gentofte – og det har understøttet det tværfaglige samarbejde fra programmets start. Se tilhørende casebeskrivelse

Ved at indtænke Fælles om ungelivet i allerede eksisterende politikker og organiseringer har vi fået en del foræret fra starten – og det har været en kæmpe hånd i ryggen på programmet i Gentofte Kommune.

Rune Laursen, programleder for Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune Se case