xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Involvering øvrige aktører

Det kan være relevant at etablere samarbejder med øvrige lokale og nationale aktører. Lokalt kan det fx være relevant at samarbejde med repræsentanter fra lokale festmiljøer, detailhandlen, det lokale bibliotek, fitnesscenter, kirken osv. Relevante nationale aktører er fx Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse, DGI, Ungdomsringen, SSP-samrådet mv.

Det overordnede formål med samarbejder med lokale aktører er at gøre relevante voksne omkring unge bevidste om den betydning, de og deres tilbud til unge har i forhold til at understøtte positive rammer og fællesskaber uden rusmidler. Det indebærer blandt andet at forholde sig aktivt til unges rusmiddelbrug, når unge benytter deres tilbud, samt overveje, hvordan deres tilbud kan have en beskyttende effekt på unges rusmiddelbrug.

Det overordnende formål med samarbejder med nationale aktører er at samarbejde om den fælles agenda vedrørende unge og rusmidler samt drage nytte af den ekspertise og de erfaringer, der tilbydes hos de nationale aktører. Flere af de nationale aktører tilbyder lokale indsatser – fx tilbyder Kræftens Bekæmpelse indsatsen ”Fuld af liv”, som er målrettet ungdomsuddannelserne.

I Fælles om ungelivet danner formidling af lokale data og viden om beskyttende faktorer grundlag for involveringen af øvrige aktører.

På nuværende tidspunkt er erfaringerne med at samarbejde med øvrige aktører i Fælles om ungelivet relativt begrænsede. Nedenstående skal således ses som en oplistning af områder, som vi i Fælles om ungelivet har fokus på at indsamle flere erfaringer omkring – og som vi opfordrer kommunerne til også at have fokus på.

Det er vi optaget af at få erfaringer omkring

 • At engagere detailhandel og privat sektor

  Vi er - og opfordrer kommuner til at være - optaget af at etablere samarbejde med lokale butikker og virksomheder for at skabe aktiviteter og kampagner, der fremmer et sundt ungeliv. For eksempel kan detailhandlen være med til at sponsorere fritidsaktiviteter, ligesom fitnesscentre kan være en central aktør i målet om at få flere unge til at blive eller forblive foreningsaktive.

  Læs case om samarbejde med lokale erhvervsdrivende i Silkeborg

  Læs case om samarbejde med privat sektor i Odder

 • At afsøge muligheder for samarbejde med nationale aktører

  Vi er - og opfordrer kommuner til at være - optaget af at afsøge mulighederne for samarbejde med relevante nationale organisationer som fx Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse, DGI, Ungdomsringen og SSP-samrådet for at styrke indsatsen mod unges rusmiddelbrug. Det kan både være enkeltstående samarbejder mellem kommune og national aktør, men også at gøre brug af de indsatser og aktiviteter, som nationale aktører i forvejen tilbyder lokalt. Nationale aktører kan bidrage med værdifuld ekspertise, ressourcer og erfaringer, som kan supplere de lokale indsatser. Lokalt kan I også integrere nationale aktørers strategier og materialer, hvorved I kan få adgang til veldokumenterede metoder og best practices, der har vist sig effektive på landsplan. Nationale aktører kan også hjælpe med at synliggøre og validere de lokale initiativer, hvilket kan øge deres gennemslagskraft og troværdighed.

  Læs case om trænerakademiet i Odder

  Eksempler på relevante nationale aktører og indsatser:

  Kræftens Bekæmpelse - "Fuld af liv"

  Sex & Samfund - "Viden til forældre"

  Red Barnet - "Slet det"

 • At bruge data og evalueringer

  Vi er - og opfordrer kommuner til at være - optaget af at anvende data og evalueringer til at måle effekten af samarbejdet og justere indsatsen efter behov. Dette sikrer, at samarbejdet konstant tilpasses de unges behov og lokale forhold. Dataindsamling og analyser kan hjælpe med at identificere områder, der kræver yderligere fokus og ressourcer.

  Læs case om fritidsudviklere i Silkeborg

 • At mobilisere bevillingsnævn og kommunale myndigheder

  Vi er - og opfordrer kommuner til at være - optaget af at involvere lokale myndigheder og bevillingsnævn for at sikre støtte til initiativer og for at implementere politikker, der støtter programmets mål. Dette kan inkludere regler om alkohol og rusmidler samt tilskud til ungdomsaktiviteter. Kommunale myndigheder kan bidrage ved at skabe rammer, der støtter de unges trivsel og tryghed i lokalsamfundet.

  Læs case om strukturel forebyggelse i Odder

  Se Sundhedsstyrelsens materiale ”Ansvarlig udskænkning”

 • At organisere events og workshops

  Vi er - og opfordrer kommuner til at være - optaget af at afholde events og workshops, hvor forskellige aktører kan mødes, udveksle idéer og planlægge fælles aktiviteter. Disse arrangementer kan fremme samarbejdet og skabe nye muligheder for involvering. Workshops kan fokusere på forskellige emner som rusmiddelforebyggelse og fællesskabsopbygning.

  Læs case om samarbejde mellem forældre og lokale aktører i Odder

  Læs case om eventen ”Try Out” i Aalborg

 • At afsøge og engagere nye relevante aktører

  Vi er - og opfordrer kommuner til at være - optaget af at identificere og engagere nye relevante aktører, der kan bidrage til programmets mål. Det kan fx være samarbejde med lokale biblioteker, kirker, lokalråd, sundhedsplejen, boligsociale helhedsplaner, diskoteker og andre lokale festaktører. Disse aktører kan spille en central rolle i at skabe trygge og støttende miljøer for unge samt bidrage med unikke ressourcer og perspektiver. Ved at inddrage en bred vifte af aktører kan programmet sikre en helhedsorienteret tilgang til unges trivsel og forebyggelse af rusmiddelbrug.

  Læs case om samarbejde med sundhedsplejen i Aalborg

Som kommune skal vi kende vores besøgstid, så vi ikke fjerner ejerskabet fra de lokale aktører. Det skaber de mest bæredygtige løsninger og det største forankringspotentiale.

Morten Graff, programmedarbejder i Fælles om ungelivet Odder Se case