xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Bliv et fast indslag på ungdomsuddannelsernes intromøder

Oplæg fra Fælles om ungelivet er en fast del af dagsordenen på de årlige intromøder for elever og forældre på flere ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune.

Da Aalborg Kommune blev en del af Fælles om ungelivet blev et veletableret samarbejde med ungdomsuddannelserne yderligere styrket, og i dag er koordinerede forældre- og elevoplæg baseret på kommunens ungeprofilundersøgelse en del af intromøderne på flere af ungdomsuddannelserne.

Det er programlederen i Fælles om ungelivet i Aalborg Kommune, der præsenterer de lokale data på intromøderne i starten af året. Programlederens præsentation af data bliver afsættet til en dialog med både forældre og elever om beskyttende faktorer – fx vigtigheden af et aktivt fritidsliv og forældre, der sætter gode og sunde rammer for ungelivet.

Erfaringen er, at oplæggene skaber en naturlig platform for dialog med både elever og forældre, og at de også kan medvirke til at udrydde flertalsmisforståelser blandt de unge – fx forestillingen om, at alkohol er en vigtig adgangsbillet til fællesskabet. Det stærke samarbejde mellem Aalborg Kommune og ungdomsuddannelserne har også udryddet en central flertalsmisforståelse blandt de voksne. Nemlig at de unge anser ungdomsuddannelser med mere restriktive rusmiddelpolitikker som kedelige og derfor vælger dem fra. Det gør de ikke, viser data. Af den grund - og fordi de taler fra et fælles ståsted - taler flere af Aalborgs rektorer i dag om fx alkoholfrie alternativer, synlige voksne til fester mm.