xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Gør Fælles om ungelivet til en del af pensummet

På en ungdomsuddannelse i Sorø er Fælles om ungelivet blevet en del af pensummet, når elever fra 2.g, som en forberedelse til studieretningsprojektet i 3.g, gennemgår et tværfagligt innovationsforløb, hvor ”ungefællesskaber” er omdrejningspunktet.

I Sorø har et innovativt samarbejde mellem Fælles om ungelivet og en ungdomsuddannelse været med til at sætte rammen for en god og konstruktiv dialog med de unge. Samarbejdet udspiller sig konkret ved, at programlederen for Fælles om ungelivet i Sorø Kommune hvert år inviteres ind i et såkaldt ”tværfagligt innovationsforløb”, der skal forberede 2.g-elever til det store studieretningsprojekt (SRP) i 3.g. I innovationsforløbet arbejder elever med temaet ”ungefællesskaber”, og opgaven lyder, at de unge skal udtænke planer for, hvordan de kan bidrage til at skabe lokale ungefællesskaber uden rusmidler. Undervejs i forløbet er programlederen inviteret ind som gæstelærer, hvor hun underviser eleverne i projektledelse samt giver dem indsigt i lokale data omkring ungelivet i Sorø.

Forløbet afvikles over fire dage og afsluttes ved, at eleverne præsenterer de innovative løsningsmodeller, de har udtænkt. Her er der kommet flere gode konkrete bud på ungemiljøer, der ville være helt realistiske at etablere i samarbejde med lokale aktører. Det har dog endnu ikke været muligt at realisere de unges forslag. Til gengæld skaber samarbejdet mellem Fælles om ungelivet i Sorø Kommune og ungdomsuddannelsen en værdifuld dialog, der både kan kvalificere kommunens arbejde med Fælles om ungelivet samt give de unge et indblik i lokale data, der bl.a. kan være med til at udrydde flertalsmisforståelser.