xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Redskab: Aktivitetsskema: Idrætsforening møder fitnesscenter

I pilotfasen har alle pilotkommunerne løbende udfyldt aktivitetsskemaer for de aktiviteter, der er udviklet og afprøvet i arbejdet med Fælles om Ungelivet - både internt i kommunen og eksternt med forældre og lokale aktører. Her kan I se et eksempel på et aktivitetsskema, som Odder Kommune har udfyldt i forbindelse med aktiviteten ”Idrætsforening møder fitnesscenter".