xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Redskab: Nøgletalsrapport

Her kan I se en nøgletalsrapport for udvalgte tal og tendenser fra Ungeprofilundersøgelsen 2023-2024, som SSP & Forebyggelse og Fælles om ungelivet i Odder Kommune har udarbejdet.