xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Redskab: Undervisningsmateriale - Foreningsliv og Frivillighed

Her kan I se undervisningsmaterialet til det første modul i ”Trænerakademiet” i Odder Kommune. Trænerakademiet er et treårigt projekt (2023-2026), der skal afprøve forskellige modeller for, hvordan elever i udskolingen og på ungdomsuddannelserne kan blive introduceret systematisk til det frivillige foreningsarbejde og derigennem blive klædt på til at indgå i foreningslivet.