xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kurser

Sundhedsstyrelsen udbyder forskellige kurser - ofte i samarbejde med andre aktører. Sundhedsstyrelsen udvikler desuden kurser, som afholdes af andre parter.

Alkoholbehandling

Sundhedsstyrelsen og Komponent udbyder en række kurser for alkoholbehandlere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Se kurser i alkoholbehandling

Nationale kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsen afholder metodekurser og workshops om nationale kliniske retningslinjer (NKR).

Se NKR-kurser og workshops

Til alment praktiserende læger

Rationel Farmakoterapi (IRF) holder kurser for læger i almen praksis inden for en række områder, som Endokrinologi, Smertebehandling, Geriatri og medicingennemgang i almen praksis mv.

Se alle kurser om rationel farmakoterapi

Lægers videreuddannelse

Efter den kliniske basisuddannelse skal den uddannelsessøgende læge gennemgå introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og en teoretisk uddannelse. Den teoretiske uddannelse er obligatorisk, og består af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Generelle kurser

Specialespecifikke kurser

Tandlægers videreuddannelse

De videnskabelige selskaber og Sundhedsstyrelsen samarbejder om de specialespecifikke kurser for tandlæger.

Se specialespecifikke kurser for tandlæger

Strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsen afholder kurser i strålebeskyttelse for personer, der udsættes for stråling som følge af deres arbejde.

Kursus i grundlæggende strålebeskyttelse

Værdig ældrepleje

Videnscenter for Værdig Ældreleje tilbyder femdages-kursus om værdig ældrepleje i efteråret 2019. Kurset er et læringsforløb, som er orienteret mod at skabe forandringer i praksis og innovative medarbejdere med fokus på at understøtte mere værdighed i ældreplejen.

Kursus i værdig ældrepleje

Opdateret 15 MAR 2022