xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Demens

I takt med at vi lever længere, vil der blive flere ældre mennesker med demens i Danmark. Sundhedsstyrelsen afdækker og udbreder viden og metoder om demens og er bl.a. ansvarlig for en række initiativer i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplan 2025

I 2016 indgik regeringen og satspuljepartierne aftale om udmøntning af 470 mio. kr. i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025

De tre mål understøttes 23 konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for udmøntningen af 11 af initiativerne.

Sundhedsstyrelsen har desuden deltaget i forarbejdet til demenshandlingsplanen og udarbejdede i 2016 et fagligt oplæg til handlingsplanen med 17 anbefalinger.

Læs om demenshandlingsplanens 23 initiativer hos Social- og Ældreministeriet

Udadreagerende adfærd

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Handlingsplanen er bygget op om fire indsatsområder i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen:

I de kommende år udmønter Sundhedsstyrelsen en række forskellige initiativer under indsatsområderne.

Læs mere om handlingsplanen

Demenshåndbøger

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde håndbøger til demensområdet. Håndbøgerne kommer med inspiration til medarbejdere og ledere, der dagligt arbejder med mennesker med demens.

Læs mere om håndbøgerne

Demensrejseholdet

Sundhedsstyrelsens demensrejsehold er aktuelt på arbejde i en række danske kommuner, hvor rejseholdet uddanner demensnøglepersoner på plejehjem og i hjemmeplejen gennem praksisnær læring.

Læs mere om demensrejseholdet

Opdateret 22 JAN 2021