Engelsk

Strålingsgeneratorer

Sundhedsstyrelsen administrerer strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser i forbindelse med brug af strålingsgeneratorer.

Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hver oversigt herunder indeholder et link til Retsinformation for den enkelte retsforskrift. I en række tilfælde er der også mulighed for at se og udskrive forskriften i pdf, som gengiver tegninger og anden grafik korrekt.

Love

Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Ændringer til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 2018 om brug af strålingsgeneratorer

Opdateret 03 MAJ 2019